Izsole

Rezultātu paziņojums

Uzvarētājs: SIA “MolPort”

Pamatojums: Pretendents iesniedzis piedāvājumu ar visaugstāko (4%) autoratlīdzības apmēru procentos no Licences turētāja vai tā filiāļu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas.

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts izsludina rakstisku izsoli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai:

Nr.p.k. Nosaukums Valsts Pieteikuma nr. 
1 Ethynylxanthines, preparation and use for cancer treatment United Kingdom GB1714548.3
2 Ethynylxanthines, preparation and use for cancer treatment Canada CA2989161
3 Ibrutiniba izejvielas iegusanas panemiens Latvia P-15-98
4 Ibrutiniba izejvielas iegusanas panemiens United Kingdom GB20180000657
5 Ibrutiniba izejvielas iegusanas panemiens Canada CA2987708
6 Substituted aminoalkylazoles as malarial aspartic protease inhibitors Canada CA20152988391
7 Substituted aminoalkylazoles as malarial aspartic protease inhibitors United Kingdom GB20180000785

Pieteikumi intelektuālā īpašuma licencēšanai jāiesniedz Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, Rīgā  209. kabinetā aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums rakstiskai izsolei par intelektuāla īpašuma licencēšanu” līdz 2019. gada 13. septembrim plkst. 14:00.

Pieteikumā norāda:

  1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  2. oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adresi (ja ir);
  3. intelektuālā īpašuma objektu/objektus, kuriem pretendents vēlas iegūt licenci;
  4. piedāvāto autoratlīdzības apmēru procentos no Licences turētāja vai tā filiāļu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas katram intelektuālā īpašuma objektam;
  5. pretendenta piekrišanu Licences Līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem.

Nosacītā autoratlīdzība: 2% (divi) procenti no Licences turētāja vai tā filiāļu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas.

Licences līguma projekts angļu un latviešu valodā.

Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātais autoratlīdzības apmērs procentos no Licences turētāja vai tā filiāļu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas būs visaugstākais.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles ielā 21, Rīgā, 2. stāva pārrunu telpā, 2019. gada 13. septembrī plkst. 14:00.