Izcilas Austrumeiropas pētniecības organizācijas apvienojas vienā komandā

Uzsākts jauns projekts: Alliance4Life_ACTIONS

25. maijā notika Eiropas Savienības (ES) pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” projekta Alliance4Life_ACTIONS atklāšanas konference. Šis trīs gadu projekts ļaus 13 Centrālās un Austrumeiropas vadošajām biomedicīnas jomas pētniecības organizācijām (Alliance4Life) efektīvi turpināt darbu, lai ieviestu praksē jau iepriekš apzinātos labas prakses piemērus un izstrādātās stratēģijas. Projekta mērķis ir uzlabot alianses organizāciju pārvaldības sistēmu un korporatīvo kultūru, tādējādi veidojot auglīgu vidi izcilu zinātnisko pētījumu veikšanai un kalpojot par iedvesmu citām Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona zinātniskajām iestādēm.

Projekta partneri turpinās pilnveidot pētnieku profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, radot atbalstošu vidi talantīgu zinātnieku piesaistīšanai no visas pasaules. Liels uzsvars tiek likts arī uz pētniecības sociālās ietekmes un inovāciju potenciāla palielināšanu. Projekts dos pienesumu ne tikai tā dalībniekiem, bet arī ikvienai Centrāleiropas un Austrumeiropas pētniecības organizācijai, jo Alliance4Life partneri dalīsies ar savu pieredzi gan valsts, gan starptautiskā līmenī, iedvesmojot nacionāla un reģionāla mēroga reformām pētniecības un inovāciju jomas politikā.

Alliance4Life atklāšanas konference notika tiešsaistē. Lai prezentētu savu vērienīgo plānu, apvienība plenārsēdē bija pulcinājusi vairāk kā 200 viesu no vairāk kā 12 valstīm, tostarp aptuveni 80 viesu, kuri pārstāvēja gan zinātniekus un akadēmiķus, gan politiķus. Atklāšanas konferenci oficiāli atklāja CEITEC Masarika Universitātes direktors, Alliance4Life vadītājs Jirži Nantls. Viņš iepazīstināja plenārsēdes dalībniekus ar Alliance4Life līdz šim sasniegtajiem rezultātiem, kā arī akcentēja specifiskās reģiona problēmas, kam turpmākajos gados jārod risinājums.

Politikas veidotāju redzējumu reģiona attīstībā sniedza Eiropas Parlamenta deputāte un Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētāja vietniece Martina Dlabajova. Viņa dalībnieku uzmanību vērsa uz savu specifisko darbības jomu, t.i. efektīvu to līdzekļu izmantošanu, ko ES iegulda zinātnē, pētniecībā un inovācijās. Martina Dlabajova iepazīstināja ar jaunām idejām par Eiropas Parlamenta locekļu un zinātnieku ciešāku sadarbību ES pētniecības politikas attīstībai, un dalījās ar programmas “Apvārsnis Eiropa” veidošanā gūtām atziņām.

Dalības paplašināšanas, Eiropas pētniecības telpas stiprināšanas un Pētniecības infrastruktūras sektora vadītājs Eiropas Komisijā (EK) Stefans Vaiers akcentēja jaunās pētniecības programmas “Apvārsnis Eiropa” galvenos vēstījumus un mērķus attiecībā uz Dalības paplašināšanu un Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu. EK Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta Ekonomiskās un sociālās pārejas nodaļas vadītāja Henriete van Eijla iepazīstināja ar ES pētniecības programmas “Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība” ietvaros sasniedzamajiem mērķiem (tostarp attiecībā uz pētniecības un inovāciju aktivitātēm saistībā ar COVID-19).

Konferences plenārsēdē zinātnisko sabiedrību pārstāvēja nesen par CEITEC direktoru kļuvušais čehu izcelsmes pasaulē atzītais evolūcijas biologs Pāvels Tomančaks. Viņš norādīja uz Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona neizmantotajām iespējām, kā arī pauda viedokli par aktīvu institucionālo alianšu pienesumu zinātniskās izcilības veicināšanā. Projekta koordinatore Zlatuša Novotna iepazīstināja ar vērienīgo Alliance4Life rīcības plānu nākamajiem 3 gadiem.

Pēc plenārsēdes konferences dalībnieki turpināja darbu Alliance4Life Stratēģiskās padomes un Valdes sanāksmē, kā arī atsevišķu fokusgrupu apspriedēs.

“Konference bija lieliska iespēja oficiāli iepazīstināt ar jauno Alliance4Life darba plānu. Šis plāns paredz veikt konkrētas izmaiņas katras dalībinstitūcijas pārvaldības praksē. Katrai pētniecības organizācijai ir savas stiprās puses, kas kalpo par iedvesmu citiem. Kopā mēs varam paātrināt pārvaldības prakses uzlabošanu visā reģionā, tādējādi nostiprinot visas Centrālās un Austrumeiropas pētniecības un inovāciju ekosistēmu.” skaidroja Alliance4Life koordinatore Zlatuša Novotna.

Par Alliance4Life

Aliance4Life dalībinstitūciju mērķis ir palīdzēt samazināt pastāvošās atšķirības pētniecības un inovācijas jomās starp dažādām ES valstīm, uzlabojot pētniecības institūciju pārvaldības sistēmu un korporatīvo kultūru. Alliance4Life apvieno 13 progresīvas vadošās Centrālās un Austrumeiropas zinātniskās institūcijas, kuru kopējā misija ir stiprināt visas Eiropas zinātnisko izcilību, uzlabot zinātnisko sniegumu un pienesumu Eiropas iedzīvotāju veselības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā. 2019. gada oktobrī, Viļņā, parakstot saprašanās memorandu, desmit institūcijas nodibināja Alliance4Life kā pastāvīgu pētniecības organizāciju apvienību, kas turpināja kopā strādāt pat grūtajā 2020. gadā. Jaunā projekta īstenošanai konsorcijā tika uzaicinātas piedalīties arī universitātes no Bulgārijas un Rumānijas.