Iepirkumu arhīvs


Iepirkuma nr.: OSI 2017/24 MI
Iepirkuma datums: 2018-01-03
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par šķidrā hēlija, šķidrā slāpekļa un sausā ledus piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2018. un 2019. gados
Piegādātājs: „AGA” SIA; „ELME MESSER L” SIA
Līguma summa: 41,999.99 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-24_MI.docx
Pielikums: 180103_Lemums_2017-24_MI.pdf
Pielikums: Ligums_AGA_Elme_2017-24_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/23 AK
Iepirkuma datums: 2018-01-26
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgās vienošanās slēgšanas par elektroenerģijas piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2018. līdz 2020. gados
Piegādātājs: „AJ Power” SIA; „Enefit” SIA; „INTER RAO Latvia” SIA; „Latvenergo” AS.
Līguma summa: 264,990.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx
Pielikums: 180205_Proceduras_Zinojums_2017-23_AK.pdf
Pielikums: Vispariga_vienosanas_OSI_2017-23_AK.pdf
Pielikums: Konkretais_piegades_ligums_OSI_2017-23_AK.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/22 MI
Iepirkuma datums: 2017-12-14
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par Latvijas Organiskās sintēzes institūta ķīmisko atkritumu savākšanu un utilizāciju 2018.-2020. gadā
Piegādātājs: A/S „BAO”
Līguma summa: 9,098.25 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-22_MI.docx
Pielikums: 171130_Atbildes_Pretendentam_OSI_2017-22_MI.docx
Pielikums: 171214_Lemums_2017-22_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-22_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/21 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2017-10-25
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta Intelektuālā Īpašuma tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrāde
Piegādātājs: „KPMG Baltics” SIA
Līguma summa: 19,900.00 EUR
Pielikums: OSI_2017-21_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: 171025_Lemums_2017-21_MI-ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-21_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/20 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-01-08
Iepirkuma priekšmets: Dažādas aparatūras ķīmijas un farmakoloģijas laboratorijām piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Adrona”
Līguma summa: 39,920.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-20_AK_ERAF-1.docx
Pielikums: 180110_Zinojums_2017-20_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_3_Lote_OSI_2017-20_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/19 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-03-13
Iepirkuma priekšmets: Dažādas hromatogrāfijas un masspektrometrijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Faneks”; SIA „Armgate”; SIA „Quantum Latvija”
Līguma summa: 403,276.60 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-19_AK_ERAF.docx
Pielikums: 180319_Zinojums_2017-19_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 1_Lote_Ligums_OSI_2017-19_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 2_Lote_Ligums_OSI_2017-19_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 3_Lote_Ligums_OSI_2017-19_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 4_Lote_Ligums_OSI_2017-19_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/18 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-11-17
Iepirkuma priekšmets: Kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Armgate”
Līguma summa: 460,000.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-18_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171124_Zinojums_2017-18_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-18_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/17 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-01-08
Iepirkuma priekšmets: Rentgenstaru difrakcijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Nav. Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-17_AK_ERAF.docx
Pielikums: 180110_Zinojums_2017-17_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/16 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-02-19
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Oroboros Instruments GmbH; SIA „Interlux”
Līguma summa: 103,061.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Pielikums: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171011_Atbildes_Hydrox.docx
Pielikums: 180220_Zinojums_2017-16_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_1_Lote_OSI_2017-16_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_2_Lote_OSI_2017-16_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/15 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-12-11
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana
Piegādātājs: Bruker Nordic AB
Līguma summa: 1,480,770.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170907_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170907_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171215_proceduras_Zinojums_2017-15_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Contract_Lot_1_OSI_2017-15_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Contract_Lot_2_OSI_2017-15_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Contract_Lot_3_OSI_2017-15_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Contract_Amendments_Lot_1.pdf
Pielikums: Contract_Amendments_Lot_2.pdf
Pielikums: Contract_Amendments_Lot_3.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/14 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-11-17
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Interlux”; SIA „E-med.lv”; SIA „BioAvots”
Līguma summa: 320,280.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-14_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171124_Nosleguma_zinojums_2017-14_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_1_Lote_OSI_2017-14_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_2_Lote_OSI_2017-14_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_3_Lote_OSI_2017-14_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_4_Lote_OSI_2017-14_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/13 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-10-30
Iepirkuma priekšmets: Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Consumo”
Līguma summa: 59,968.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-13_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171102_Zinojums_2017-13_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-13_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/12 AK
Iepirkuma datums: 2017-09-04
Iepirkuma priekšmets: Masspektrometra nomas pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Faneks”
Līguma summa: 279,020.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-12_AK.docx
Pielikums: 170905_Nosleguma_zinojums_2017-12_AK.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-12_AK.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/09 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2017-06-21
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta izstrādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Līguma summa: 162,000.00 EUR
Pielikums: 170621_Nosleguma_zinojums_2017_09_SP_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-09_SP_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/11 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2017-10-02
Iepirkuma priekšmets: Ķīmisku savienojumu aktivitātes noteikšana in vitro eksperimentālajos modeļos ERAF projekta „Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/294, ietvaros
Piegādātājs: Nav. Iepirkums pārtraukts.
Līguma summa: EUR
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_regulations_EN_.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2017/09 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-06-13
Iepirkuma priekšmets: Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Nav. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-09_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170607_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-09_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170613_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-09_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170613_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-09_AK_ERAF.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2017/10 MI
Iepirkuma datums: 2017-06-22
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Piegādātājs: SIA “RMB Group”
Līguma summa: 26,497.56 EUR
Pielikums: OSI_2017-10_MI_nolikums.docx
Pielikums: 170605_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-10_MI.docx
Pielikums: 170607_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-10_MI.docx
Pielikums: 170607_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-10_MI.docx
Pielikums: 170622_Lemums_2017-10.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-10_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/07 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-07-18
Iepirkuma priekšmets: Velkmes skapju, laboratorijas galdu un ugunsdrošo skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: UAB „Labochema LT”
Līguma summa: 273,959.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Mebelu_izvietojums_OSI_esosaja_korpusa.pdf
Pielikums: 170513_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170513_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170513_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-07_AK_ERAF-1.docx
Pielikums: 170524_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170526_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170526_Atbildes_pretendentam_II_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170530_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170530_Atbildes_pretendentam_II_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170601_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170601_Atbildes_pretendentam_II_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170719_Nosleguma_zinojums_2017-07_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-07_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 170828_Vienosanas_par_liguma_grozijumiem_OSI_2017-07_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/08 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2017-07-27
Iepirkuma priekšmets: Diazonamīda mazmolekulāro struktūranalogu virtuālais skrīnings ar datormodelēšanas metodēm” ERAF 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta „Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi” ietvaros
Piegādātājs: Kirils Zinovjevs
Līguma summa: 13,050.00 EUR
Pielikums: OSI_2017-08_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: 170727_Lemums_2017-08_MI_ERAF-1.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-08_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/06 MI
Iepirkuma datums: 2017-04-12
Iepirkuma priekšmets: Vakuumsistēmu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Doma”
Līguma summa: 14,840.00 EUR
Pielikums: OSI_2017-06_MI_nolikums.docx
Pielikums: 170412_Lemums_2017-06_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-06_MI.pdf