Iepirkumu arhīvs


Iepirkuma nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Iepirkuma datums: 2020-10-01
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Piegādātājs: n/a
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: AR-GP.zip
Pielikums: SKAIDROJOSAIS-MBP.docx
Pielikums: Vizualizacijas.pdf
Pielikums: Nolikums_OSI_2020-15_AK_ERAF_PROJEKTS.docx
Pielikums: PAZINOJUMS_par_apspriedi_biotehnologiju_korpuss.docx
Pielikums: 201001_Apspriedes_ar_piegadatajiem_kopsavilkums_buvnieciba.pdf


Iepirkuma nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Iepirkuma datums: 2019-09-12
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, materiālu un komponentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2020. - 2023. gados
Piegādātājs: n/a
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_par_apspriedi.docx
Pielikums: 190912_Apspriedes_ar_piegadatajiem_kopsavilkums_VV_reagenti_materiali.pdf


Iepirkuma nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Iepirkuma datums: 2019-06-04
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnisko iekārtu servisa nodrošināšanu
Piegādātājs: n/a
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_par_apspriedi.docx
Pielikums: 190604_Apspriedes_ar_piegadatajiem_kopsavilkums.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2019/06 MI
Iepirkuma datums: 2019-05-20
Iepirkuma priekšmets: Metabolītu kvantitatīvas analīzes bioloģiskos paraugos pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Biocrates Life Sciences AG
Līguma summa: 31,084.40 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2019/05 MI
Iepirkuma datums: 2019-05-17
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta saspiestā gaisa ražošanas, uzglabāšanas un padeves sistēmas un iekārtu apkopes
Piegādātājs: SIA „Ottensten Latvia”
Līguma summa: 17,708.25 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-2.docx


Iepirkuma nr.: OSI2019/04 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2019-07-16
Iepirkuma priekšmets: Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: n/a
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-1.docx


Iepirkuma nr.: OSI2019/03 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2019-04-09
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: n/a
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2019/01 MI
Iepirkuma datums: 2019-04-12
Iepirkuma priekšmets: Sasaldētu, imobilizētu kristālu paraugu uzglabāšanas un transportēšanas aprīkojuma piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Molecular Dimensions ltd.
Līguma summa: 6,974.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2018/12 MI
Iepirkuma datums: 2019-01-21
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par datoru sistēmbloku piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA "Entrons"
Līguma summa: 11,225.00 EUR
Pielikums: OSI_2018-12_MI_nolikums.docx
Pielikums: 190121_Lemums_2018-12_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-12_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/11 MI
Iepirkuma datums: 2019-01-07
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par laboratorijā izmantojamo gāzu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2019. līdz 2021. gados
Piegādātājs: AGA SIA; Elme Messer L SIA
Līguma summa: 41,999.00 EUR
Pielikums: OSI_2018-11_MI_nolikums.docx
Pielikums: 190107_Lemums_2018-11_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-11_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/10 MI
Iepirkuma datums: 2018-09-12
Iepirkuma priekšmets: Augstas veiktspējas skaitļošanas pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Rīgas Tehniskā universitāte
Līguma summa: 0.03 EUR
Pielikums: OSI_2018-10_MI_nolikums.docx
Pielikums: 180912_Lemums_2018-10_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-10_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/09 MI
Iepirkuma datums: 2018-08-20
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Piegādātājs: n/a
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: OSI_2018-09_MI_nolikums.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2018/08 MI
Iepirkuma datums: 2018-07-20
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Piegādātājs: Nav. Iepirkums pārtraukts.
Līguma summa: EUR
Pielikums: OSI_2018-08_MI_nolikums.docx
Pielikums: 180720_Lemums_2018-08_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/07 MI
Iepirkuma datums: 2018-08-16
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes ēku vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu uzturēšana un apkope
Piegādātājs: SIA „Lafivents serviss”
Līguma summa: 23,589.68 EUR
Pielikums: OSI_2018-07_MI_nolikums.docx
Pielikums: Nolikuma_pielikums_Nr_1_Darbu_apjomi.xlsx
Pielikums: 180718_Lemums_2018-07_MI.pdf
Pielikums: 180816_Lemums_2018-07_MI_atkartots.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-07_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/06 MI
Iepirkuma datums: 2018-07-02
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Piegādātājs: SIA „BaltCleaner”
Līguma summa: 30,604.08 EUR
Pielikums: OSI_2018-06_MI_nolikums.docx
Pielikums: 180608_Atbildes_piegadatajam.docx
Pielikums: 170702_Lemums_2018-06-MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-06_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/05 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-05-29
Iepirkuma priekšmets: Modulāras preparatīvās hromatogrāfijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: "Doma" SIA
Līguma summa: 29,960.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx
Pielikums: 180530_Zinojums_2018-05_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-05_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/04 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-09-05
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: InBio OÜ
Līguma summa: 59,910.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx
Pielikums: 180910_Zinojums_2018-04_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-04_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/03 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2018-04-09
Iepirkuma priekšmets: „Kristālisko metālorganisko ietvaru (MOI) kristalogrāfiskā analīze ERAF projekta „Monokristālu rentgenstaru difrakcijas analīze kristāliskajā sūklī iekļautajiem organiskiem savienojumiem”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/288, ietvaros”
Piegādātājs: Tallinn University of Technology
Līguma summa: 18,000.00 EUR
Pielikums: OSI_2018-03_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: OSI_2018-03_MI_ERAF_regulations_EN_.docx
Pielikums: 180409_Lemums_2018-03_MI_ERAF.pdf
Pielikums: Contract_OSI_2018-03_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/02 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-03-22
Iepirkuma priekšmets: Rentgenstaru difrakcijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: "Armgate" SIA
Līguma summa: 527,000.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-1.docx
Pielikums: 180328_Zinojums_2018-02_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-02_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/01 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-04-06
Iepirkuma priekšmets: Dažādas aparatūras ķīmijas laboratorijai piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: "Doma" SIA; "Faneks" SIA
Līguma summa: 267,828.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx
Pielikums: 180413_Zinojums_2018-01_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 1_Lote_Doma_Ligums_OSI_2018-01_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 2_Lote_Doma_Ligums_OSI_2018-01_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 180426_Zinojums_2018-01_AK_ERAF_3_lote.pdf
Pielikums: 3_Lote_Faneks_Ligums_OSI_2018-01_AK_ERAF.pdf