Iepirkumu arhīvs


Iepirkuma nr.: OSI 2019/06 MI
Iepirkuma datums: 2019-05-20
Iepirkuma priekšmets: Metabolītu kvantitatīvas analīzes bioloģiskos paraugos pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Biocrates Life Sciences AG
Līguma summa: 31,084.40 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2019/05 MI
Iepirkuma datums: 2019-05-17
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta saspiestā gaisa ražošanas, uzglabāšanas un padeves sistēmas un iekārtu apkopes
Piegādātājs: SIA „Ottensten Latvia”
Līguma summa: 17,708.25 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-2.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2019/01 MI
Iepirkuma datums: 2019-04-12
Iepirkuma priekšmets: Sasaldētu, imobilizētu kristālu paraugu uzglabāšanas un transportēšanas aprīkojuma piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Molecular Dimensions ltd.
Līguma summa: 6,974.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2018/12 MI
Iepirkuma datums: 2019-01-21
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par datoru sistēmbloku piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA "Entrons"
Līguma summa: 11,225.00 EUR
Pielikums: OSI_2018-12_MI_nolikums.docx
Pielikums: 190121_Lemums_2018-12_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-12_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/11 MI
Iepirkuma datums: 2019-01-07
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par laboratorijā izmantojamo gāzu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2019. līdz 2021. gados
Piegādātājs: AGA SIA; Elme Messer L SIA
Līguma summa: 41,999.00 EUR
Pielikums: OSI_2018-11_MI_nolikums.docx
Pielikums: 190107_Lemums_2018-11_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-11_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/10 MI
Iepirkuma datums: 2018-09-12
Iepirkuma priekšmets: Augstas veiktspējas skaitļošanas pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Rīgas Tehniskā universitāte
Līguma summa: 0.03 EUR
Pielikums: OSI_2018-10_MI_nolikums.docx
Pielikums: 180912_Lemums_2018-10_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-10_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/08 MI
Iepirkuma datums: 2018-07-20
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Piegādātājs: Nav. Iepirkums pārtraukts.
Līguma summa: EUR
Pielikums: OSI_2018-08_MI_nolikums.docx
Pielikums: 180720_Lemums_2018-08_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/07 MI
Iepirkuma datums: 2018-08-16
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes ēku vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu uzturēšana un apkope
Piegādātājs: SIA „Lafivents serviss”
Līguma summa: 23,589.68 EUR
Pielikums: OSI_2018-07_MI_nolikums.docx
Pielikums: Nolikuma_pielikums_Nr_1_Darbu_apjomi.xlsx
Pielikums: 180718_Lemums_2018-07_MI.pdf
Pielikums: 180816_Lemums_2018-07_MI_atkartots.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-07_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/06 MI
Iepirkuma datums: 2018-07-02
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Piegādātājs: SIA „BaltCleaner”
Līguma summa: 30,604.08 EUR
Pielikums: OSI_2018-06_MI_nolikums.docx
Pielikums: 180608_Atbildes_piegadatajam.docx
Pielikums: 170702_Lemums_2018-06-MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-06_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/05 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-05-29
Iepirkuma priekšmets: Modulāras preparatīvās hromatogrāfijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: "Doma" SIA
Līguma summa: 29,960.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx
Pielikums: 180530_Zinojums_2018-05_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-05_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/04 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-09-05
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: InBio OÜ
Līguma summa: 59,910.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx
Pielikums: 180910_Zinojums_2018-04_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-04_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/03 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2018-04-09
Iepirkuma priekšmets: „Kristālisko metālorganisko ietvaru (MOI) kristalogrāfiskā analīze ERAF projekta „Monokristālu rentgenstaru difrakcijas analīze kristāliskajā sūklī iekļautajiem organiskiem savienojumiem”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/288, ietvaros”
Piegādātājs: Tallinn University of Technology
Līguma summa: 18,000.00 EUR
Pielikums: OSI_2018-03_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: OSI_2018-03_MI_ERAF_regulations_EN_.docx
Pielikums: 180409_Lemums_2018-03_MI_ERAF.pdf
Pielikums: Contract_OSI_2018-03_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/02 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-03-22
Iepirkuma priekšmets: Rentgenstaru difrakcijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: "Armgate" SIA
Līguma summa: 527,000.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-1.docx
Pielikums: 180328_Zinojums_2018-02_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2018-02_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2018/01 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-04-06
Iepirkuma priekšmets: Dažādas aparatūras ķīmijas laboratorijai piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: "Doma" SIA; "Faneks" SIA
Līguma summa: 267,828.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx
Pielikums: 180413_Zinojums_2018-01_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 1_Lote_Doma_Ligums_OSI_2018-01_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 2_Lote_Doma_Ligums_OSI_2018-01_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 180426_Zinojums_2018-01_AK_ERAF_3_lote.pdf
Pielikums: 3_Lote_Faneks_Ligums_OSI_2018-01_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/24 MI
Iepirkuma datums: 2018-01-03
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par šķidrā hēlija, šķidrā slāpekļa un sausā ledus piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2018. un 2019. gados
Piegādātājs: „AGA” SIA; „ELME MESSER L” SIA
Līguma summa: 41,999.99 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-24_MI.docx
Pielikums: 180103_Lemums_2017-24_MI.pdf
Pielikums: Ligums_AGA_Elme_2017-24_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/23 AK
Iepirkuma datums: 2018-01-26
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgās vienošanās slēgšanas par elektroenerģijas piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2018. līdz 2020. gados
Piegādātājs: „AJ Power” SIA; „Enefit” SIA; „INTER RAO Latvia” SIA; „Latvenergo” AS.
Līguma summa: 264,990.00 EUR
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx
Pielikums: 180205_Proceduras_Zinojums_2017-23_AK.pdf
Pielikums: Vispariga_vienosanas_OSI_2017-23_AK.pdf
Pielikums: Konkretais_piegades_ligums_OSI_2017-23_AK.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/22 MI
Iepirkuma datums: 2017-12-14
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par Latvijas Organiskās sintēzes institūta ķīmisko atkritumu savākšanu un utilizāciju 2018.-2020. gadā
Piegādātājs: A/S „BAO”
Līguma summa: 9,098.25 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-22_MI.docx
Pielikums: 171130_Atbildes_Pretendentam_OSI_2017-22_MI.docx
Pielikums: 171214_Lemums_2017-22_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-22_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/21 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2017-10-25
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta Intelektuālā Īpašuma tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrāde
Piegādātājs: „KPMG Baltics” SIA
Līguma summa: 19,900.00 EUR
Pielikums: OSI_2017-21_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: 171025_Lemums_2017-21_MI-ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-21_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/20 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-01-08
Iepirkuma priekšmets: Dažādas aparatūras ķīmijas un farmakoloģijas laboratorijām piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Adrona”
Līguma summa: 39,920.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-20_AK_ERAF-1.docx
Pielikums: 180110_Zinojums_2017-20_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_3_Lote_OSI_2017-20_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/19 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-03-13
Iepirkuma priekšmets: Dažādas hromatogrāfijas un masspektrometrijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Faneks”; SIA „Armgate”; SIA „Quantum Latvija”
Līguma summa: 403,276.60 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-19_AK_ERAF.docx
Pielikums: 180319_Zinojums_2017-19_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 1_Lote_Ligums_OSI_2017-19_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 2_Lote_Ligums_OSI_2017-19_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 3_Lote_Ligums_OSI_2017-19_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 4_Lote_Ligums_OSI_2017-19_AK_ERAF.pdf