Iepirkumi

Paziņojuma datums: 2020-09-15 Iesniegšanas termiņš: 2020-09-24 
Iepirkuma nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Pielikums: AR-GP.zip
Pielikums: SKAIDROJOSAIS-MBP.docx
Pielikums: Vizualizacijas.pdf
Pielikums: Nolikums_OSI_2020-15_AK_ERAF_PROJEKTS.docx
Pielikums: PAZINOJUMS_par_apspriedi_biotehnologiju_korpuss.docx

Paziņojuma datums: 2019-09-05 Iesniegšanas termiņš: 2019-09-12 
Iepirkuma nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, materiālu un komponentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2020. - 2023. gados
Pielikums: PAZINOJUMS_par_apspriedi.docx
Pielikums: 190912_Apspriedes_ar_piegadatajiem_kopsavilkums_VV_reagenti_materiali.pdf

Paziņojuma datums: 2019-05-27 Iesniegšanas termiņš: 2019-06-04 
Iepirkuma nr.: Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnisko iekārtu servisa nodrošināšanu
Pielikums: PAZINOJUMS_par_apspriedi.docx
Pielikums: 190604_Apspriedes_ar_piegadatajiem_kopsavilkums.docx

Paziņojuma datums: 2019-03-20 Iesniegšanas termiņš: 2019-04-24 
Iepirkuma nr.: OSI2019/04 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-1.docx

Paziņojuma datums: 2019-03-12 Iesniegšanas termiņš: 2019-04-09 
Iepirkuma nr.: OSI2019/03 AK ERAF
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Pielikums: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx

Paziņojuma datums: 2018-08-08 Iesniegšanas termiņš: 2018-08-20 
Iepirkuma nr.: OSI 2018/09 MI
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Pielikums: OSI_2018-09_MI_nolikums.docx