Ielūgums uz projekta Alliance4Life_ACTIONS atklāšanas konferenci

25. maijā ZOOM platformā norisināsies Horizon2020 projekta A4L_ACTIONS (Dzīvības zinātņu alianse Centrālajā un Austrumeiropā - no stratēģijas uz darbību) atklāšanas konference.

11:00 – 13:00* Plenārlekcijas IKVIENAM INTERESENTAM
14:00 – 17:30* Slēgtā sesija A4L DALĪBNIEKIEM
*pēc LV laika

REĢISTRĀCIJA atvērta līdz 18. maijam:

Neraugoties uz dažādu atbalsta instrumentu pieejamību jaunajām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, joprojām pastāv būtiskas atšķirības dažādu ES valstu veiktspējā ar dzīvības zinātnēm saistītās pētniecības un inovācijas jomās. Latvijas Organiskās sintēzes institūts A4L_ACTIONS ietvaros apvieno spēkus ar citām 11 vadošajām zinātniskajām institūcijām no Centrālās un Austrumeiropas, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu zinātnisko sniegumu un pienesumu Eiropas iedzīvotāju veselības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā.

Projekta A4L_ACTIONS mērķis ir padarīt katru A4L dalībinstitūciju par izcili pievilcīgu sadarbības partneri augsta līmeņa ES zinātniskajām institūcijām, tādējādi uzlabojot ne tikai atsevišķas institūcijas, bet arī visa reģiona reputāciju un attīstību kopumā.

Balstoties uz iepriekšējā A4L projektā identificētajiem izaicinājumiem un piedāvātajiem ieteikumiem, šajā projektā pievērsīsim uzmanību vairākiem nozīmīgiem zinātnisko institūciju attīstības aspektiem: 

  • zinātniskās izcilības attīstīšana, veicot institucionālās pārvaldības prakses izvērtējumu un veidojot profesionāļu komandas pētniecības pārvaldībai;
  • atpazīstamības veicināšana, piesaistot augsta līmeņa sadarbības partnerus no ES un atbalstot ES zinātniskās idejas, uzsākot jaunu starptautiskus projektus un sadarbību ar rūpniecības sektoru;
  • jauno zinātnieku karjeras attīstības veicināšana, nodrošinot jaunas paaudzes vadītāju apmācību, sadarbības tīklu veidošanu un uzlabojot institucionālās karjeras attīstības sistēmas;
  • inovāciju veicināšana, palielinot tehnoloģiju pārneses speciālistu kompetenci, kā arī izveidojot platformu akadēmiskā un ražojošā sektora mijiedarbības veicināšanai;
  • dalīšanās pieredzē, veicinot saziņu ieinteresēto pušu un politikas veidotāju starpā, kā arī efektīvi izmantojot izveidotos sadarbības tīklus un dibinot jaunus kontaktus.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts konsorcija ietvaros atbild par aktivitāšu kompleksa “Inovāciju kompetence” īstenošanu, kā arī vada projekta fokusgrupu “Zināšanu un tehnoloģiju pārnese”.

Visa informācija par pasākumu: A4L tīmekļvietnē

EU_flag

Šis projekts saņem Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 finansējumu, vienošanās Nr. 964997