Fulbraita stipendija studijām ASV

Mūsu kolēģe Beatrise Bērziņa ir saņēmusi Fulbraita stipendiju, lai varētu studēt doktorantūrā Aiovas Valsts universitātē (http://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/asv-vestnieciba-pazinojusi-fulbraita-hamfrija-franklina-un-baltijas-amerikas-brivibas-fonda-stipendiatus). Fulbraita programmas mērķis ir veicināt savstarpēju izpratni starp ASV un citu valstu iedzīvotājiem. Kopš 1991. gada jau 184 profesori un studenti no Latvijas ir saņēmuši Fulbraita stipendiju un šīs programmas ietvaros apmeklējuši ASV.