Fakti

  • izveidots 1957. gada 2. janvārī, lai veiktu pētījumus organiskajā ķīmijā, farmakoloģijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā
  • neatkarīgs valsts pētnieciskais institūts, kas nodrošina pilna apjoma pētnieciskos darbus jaunu zāļu izstrādei un ieviešanai
  • 236 darbinieki, no kuriem 189 ir zinātniskā personāla darbinieki, t. sk. Dr. un MSc
  • aizņem aptuveni 5000 m2 pilnībā aprīkotu laboratorijas platību
  • vairāk nekā 60 gadus ilga zāļu konstruēšanas pieredze
  • patstāvīgi vai kopā ar partneriem institūtā radīti 18 oriģināli ārstniecības līdzekļi un ieviestas vairāk nekā 70 oriģinālas tehnoloģijas zināmu zāļu vielu iegūšanai

 

 OSI stiprās puses:

about4
  • spēcīgas pieredzējušu organiskās ķīmijas pētnieku grupas, kas var atrisināt vissarežģītākos uzdevumus
  • augsta līmeņa analītiskās ķīmijas metožu pieejamība un iespējas izmantot sarežģītas struktūras noskaidrošanas metodes (piem., daudzdimensiju KMR, rentgenstruktūranalīze u.c.)
  • plašs labi atstrādātu in vivo, ex vivo and in vitro farmakoloģisko pārbaužu klāsts
  • efektīva starpdisciplināra ķīmiķu, farmakologu, modelētāju un citu jomu profesionāļu sadarbība, nodrošinot lielāku veiksmīgo risinājumu īpatsvaru.