Elīna Līdumniece iegūst doktora grādu ķīmijā

25. maijā (2023) mūsu kolēģe Elīna Līdumniece Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Malārijas enzīmu inhibitoru izveide” un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītājs prof. Aigars Jirgensons (Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa).

Sirsnīgi sveicam un novēlam panākumus!