Ekonomikas ministre: Latvijas pētnieku zināšanas uzņēmējiem ir jāpārvērš konkurētspējīgos produktos

2022.gada 6. oktobrī Latvijas Organiskās sintēzes institūtu (OSI) apmeklēja Latvijas Republikas ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Vizītes laikā ministre iepazinās ar OSI darbību, īpaši pievēršot uzmanību institūta sadarbībai ar uzņēmējiem. Tika apspriesta šogad izveidotā Inovāciju fonda un dažādu finanšu instrumentu – Kompetences centru projektu, tehnoloģiju pārneses grantu un inovāciju vaučeru – stimulējošā ietekme uz akadēmiskā un komercsektora sadarbību.

Ekonomikas ministrija tradicionāli ir veicinājusi uzņēmumu inovāciju spēju kāpināšanu un ir iesaistījusies arī zinātnes aktivitāšu finansēšanā, nodrošinot valsts finansējumu arī pētniecības organizāciju projektu īstenošanaikas var dot vajadzīgo grūdienu ekonomikas izaugsmei.

“Ir  svarīga vien cieša, stabila un paredzama sadarbība starp pētniecības organizācijām un Latvijas uzņēmējiem, kas nodrošinātu, ka Latvijas pētnieku zināšanas uzņēmēji pārvērš jaunos, konkurētspējīgos, vietējā un eksporta tirgos pieprasītos produktos un pakalpojumos,” norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Diskusijas dalībnieki pauda viedokli, ka šogad izveidotā Inovāciju fonda – nozaru pētniecības programma (IF-NPP) dos nozīmīgu pienesumu augstas pievienotās vērtības produktu un tehnoloģiju radīšanā biomedicīnas un fotonikas nozarei. Pilnveidojot turpmākos IF-NPP uzsaukumus, OSI pārstāvji ierosināja paredzēt lielāku elastību jaunu pētniecības projektu uzsākšanai un iespējai operatīvi pārtraukt projektus, ja rodas pārliecība, ka objektīvu iemeslu dēļ sākotnēji izvirzītā hipotēze nav bijusi pareiza. Diskusijas dalībnieki vienojās, ka ir nepieciešama lielāka uzņēmēju iesaiste IF-NPP mērķu definēšanā un pētījumu ideju ģenerēšanā. Vienlaicīgi tika uzsvērts, ka ir kritiski nepieciešams īstenot patlaban definētos IF-NPP pētījumus, lai efektīvi sasniegtu jau nospraustos mērķus.

Sarunas gaitā tika identificēta arī nepieciešamība attīstīt nacionāla mēroga stratēģiju pieejas nodrošināšanai zinātniskās informācijas resursiem. Atzinīgi novērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas nodrošināto pieeju SCOPUS datu bāzei, diskusijas dalībnieki uzsvēra nepieciešamību apzināt zinātniskās sabiedrības un komercsektora vajadzības zinātniskās informācijas pieejamības jomā. Balstoties uz to, būtu iespējams izveidot atbilstošu nacionālo stratēģiju.

Ministre atzinīgi novērtēja OSI ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā, t.i. maģistru un zinātņu doktoru sagatavošanā, taču uzsvēra nepieciešamību piešķirt lielāku nozīmi zinātnes komunikācijai, it īpaši skolu jaunatnes vidū.

Vizītes laikā ekonomikas ministre apmeklēja arī OSI pētniecības laboratorijas un iesaistījās diskusijās ar zinātnisko personālu. Īpašu interesi ministre izrādīja par sadarbības veidošanos ar komercsektora partneriem, kā arī uzsvēra nepieciešamību nodrošināt pētniecības infrastruktūras pieejamību ražojošā sektora zinātnisko uzdevumu risināšanai.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts ir vadošais zāļu atklāšanas un izpētes centrs Baltijā. OSI ir mērķorientēts, neatkarīgs valsts zinātniskais pētniecības institūts, kas veic pētījumus organiskajā ķīmijā, farmakoloģijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā. Līdz šim OSI atklātas un attīstītas 18 oriģinālas zāļvielas un vairāk nekā 100 tehnoloģijas patentbrīvo zāļu ražošanai. OSI strādā vairāk nekā 270 darbinieku. Darbojoties ENABLE konsorcija ietvaros OSI piedalījās jaunas antibiotikas EBL1003 izstrādē, kam 2020. gadā Šveices farmācijas uzņēmums Juvabis sekmīgi pabeidza klīnisko pētījumu 1. fāzi.