Eiropas Zinātnieku nakts programma

27. septembris, 2019
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aizkraukles iela 21
18:00 – 22:00

Uzzini kā top jaunas zāļu vielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam!

programma
Kontaktinformācija: Elīna Erdmane, tālrunis 28332234, e-pasts: elina@osi.lv

logo-h2020 Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu programma tiek finansēta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta NIGHTLV-2018–2019 (granta līguma nr. 819129) ietvaros.