Eiropas Zinātnieku nakts OSI

30. septembris, 2022
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aizkraukles iela 21, Rīga
18:00 – 22:00

Uzzini, kā top jaunas zāļvielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam!

Apmeklētājiem būs iespēja tikties ar zinātniekiem, apmeklēt dažādas institūta laboratorijas, iepazīties ar pētnieku ikdienas darba vidi un uzzināt par zāļvielu atklāšanas procesu. Populārzinātniskā veidā stāstīsim gan par pētījumiem, gan zinātnieku ikdienas izaicinājumiem.

Zinātnieku nakts laikā darbosies radošās darbnīcas, bērni un jaunieši varēs piedalīties jauno ķīmiķu laboratorijā, neiztrūkstošs būs ķīmijas reakciju šovs. Zinātnieku nakts pasākumam par godu darbosies zirnekļu tīkla laboratorija, mobilais biofarmācijas centrs un molekulu 3D laboratorija.

Aicinām pievienoties un līdzdarboties ikvienu – gan tos, kam interesē lielie zinātnes jautājumi, gan tos, kam vairāk patīk darboties pašiem un sajust atklāšanas prieku.

 

PROGRAMMA