Drug Discovery Conference

Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas projekta „InnovaBalt” ietvaros no 27. līdz 29. augustam notika Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) rīkotā 1. zāļvielu atklāšanas konference (Drug Discovery Conference).

Konference aptvēra visdažādākos zāļu radīšanas procesa aspektus – no organiskās ķīmijas līdz farmakoloģijai un ražošanai. Konferences laikā arī noriskinājās sociālo partneru paneļdiskusija par industrijas un pētniecības jomas sadarbību.

Konference sākās ar svinīgu piemiņas plāksnes atklāšanu pie OSI ēkas (Aizkraukles ielā 21) talantīgajam zinātnes organizatoram, institūta dibinātājam profesoram Solomonam Hilleram (1915-1975).

Par ieguldījumu institūta attīstībā akadēmiķa Solomona Hillera medaļu saņēma prof. Pauls Finns (InhibOx izpilddirektors). 

Pirmā konferences sesija bija veltīta žurnāla “Heterociklisko savienojumu ķīmija” 50. gadadienai.

Foto: Dr.pharm. Edgars Liepiņš