Doktora grādu ķīmijā iegūst Renāte Melngaile

24. maijā (2023) mūsu kolēģe Renāte Melngaile Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Fluormetilēngrupas pārneses reaģentu izstrāde” un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītājs Ph.D. Jānis Veliks (Organiskās sintēzes laboratorija).

Sirsnīgi sveicam un novēlam panākumus!