Doktora grādu ķīmijā iegūst Lūkass Tomass Lukašēvics

7. jūlijā (2022) mūsu kolēģis Lūkass Tomass Lukašēvics (Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa) Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Kobalta katalizēta C-H saites funkcionalizēšana” un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītājs Ph. D. Liene Grigorjeva (OSI).

Sirsnīgi sveicam un novēlam panākumus!