Doktora grādu ķīmijā iegūst Davide Ceradini

13. aprīlī (2023) mūsu kolēģis Davide Ceradini Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Mērogojamas sintēzes izstrāde izvēlētiem serīna proteāzes uPA inhibitoriem” un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītāji Dr. chem. Kirills Šubins (OSI) un Prof. Aigars Jirgensons (Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa).

Sirsnīgi sveicam un novēlam panākumus!