Doktora grādu ķīmijā iegūst Anna Lielpētere

1. jūnijā (2023) mūsu kolēģe Anna Lielpētere Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Stannilmetilēteru un furāna atvasinājumu elektroķīmiska oksidēšana jaunu sintēzes metožu izveidei” un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītājs prof. Aigars Jirgensons (Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa).

Sirsnīgi sveicam un novēlam panākumus!