Covid-19 ierobežošanas pasākumi OSI

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 2022. gada 1. aprīļa Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI) COVID-19 izplatības ierobežošanai ir spēkā šādi drošības pasākumi:

  • iespēju robežās darba pienākumus, kas neprasa klātbūtni laboratorijā, t.sk. publikāciju, atskaišu, projekta pieteikumu rakstīšanu, darbinieki veic attālināti;
  • savstarpējai saziņai darbinieki iespēju robežās izmanto attālinātās saziņas rīkus – e-pastu, telefonu;
  • darbinieki, studenti, praktikanti un ārējie apmeklētāji iespēju robežās ietur 2 m distanci viens no otra;
  • regulāri jādezinficē darba virsmas, durvju rokturi un citas saskarsmes virsmas;
  • regulāri jāvēdina telpas;
  • darbinieki nepulcējas vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu veikšanu;
  • darbinieki, kuri ir kontaktējušies ar Covid-19 inficētu personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta ar SARS-CoV-2 vīrusu, ieskaitot personas ar pozitīvu antigēna testa rezultātu, septiņu dienu laikā pēc pēdējā kontakta ar inficēto cilvēku, veicot darba pienākumus telpā, kur atrodas vairāk par vienu cilvēku, jālieto respiratorus, ne zemākas klases par FFP2;
  • jāievēro vispārīgās SPKC rekomendācijas – spkc.gov.lv.

Atbildīgā par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu institūtā ir direktora vietniece Dace Kārkle. Par COVID-19 ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem, kā arī apstiprinātiem OSI darbinieku saslimšanas gadījumiem ar COVID-19,  nekavējoties jāinformē Dace Kārkle.