Biofarmācijas centra pamatakmens ielikšana

Pasākuma norises vieta un laiks:
2015. gada 5. martā, plkst. 14.00 – 15.00
Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pagalmā, Aizkraukles ielā 21, Rīgā

Rīgā ir uzsākta Baltijas reģionā modernākā Biofarmācijas centra būvniecība. Centra izveidošana ļaus veikt visaugstākā līmeņa preklīniskos pētījumus par jaunu zāļu kandidātvielu darbības mehānismiem, iesaistīties ķīmiskās bioloģijas pētnieciskajos projektos un iegūt  drošus toksikoloģijas un bioekvivalences datus Labas laboratoriju prakses (GLP) prasībām atbilstošos apstākļos, būtiski paplašinot sadarbības iespējas ar farmaceitiskās nozares uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs kā arī nodrošinot tiem jaunu zāļu vielu attīstībai nepieciešamos rezultātus.

Biofarmācijas centrā izvietotā jaunā aparatūra ļaus veikt pētījumus par šūnu organellu un izolētu orgānu funkcionalitātes izmaiņām dažādu patoloģiju ietekmē, pētīt eksperimentālo dzīvnieku enerģijas metabolisma un uzvedības izmaiņas ļoti ilgā laika periodā, kā arī proteīnu izmaiņu pētījumus smadzeņu audos, kas neapšaubāmi pavērs jaunas iespējas zāļu vielu un diagnostikas līdzekļu izstrādē.

Centra izveidē kopumā tiks ieguldīti 5,3 miljoni eiro, no tiem 4,5 miljoni eiro ir ERAF ieguldījums, 644 tūkstošus eiro investē Latvijas Organiskās sintēzes institūts un 167 tūkstošus nodrošina valsts budžets. Jaunā centra kopējā platība ir 1676 m2.  Būvdarbus veic būvkompānija SIA “Velve”.

Centra izveide plānota projekta “Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” (vienošanās nr. 2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001) ietvaros. Projekta partneri ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

Eraf3 OSI-2logo-LV