Apspriede ar ieinteresētajiem piegādātājiem par laboratoriju korpusa būvniecību

24. septembrī plkst. 10:00 aicinām visus ieinteresētos piegādātājus piedalīties apspriedē par Latvijas Organiskās sintēzes institūta plānoto Biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvniecību Aizkraukles ielā 21, Rīgā (institūta iekšpagalmā).

Piegādātājiem būs iespēja apskatīt plānoto būvdarbu vietu, izdiskutēt ar pasūtītāja pārstāvjiem iepirkuma nolikuma projektu, iepirkuma līguma projekta nosacījumus, kā arī saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par plānoto būvdarbu iepirkumu.

Zemāk varat apskatīt paziņojumu par apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem, kā arī iepazīties ar iepirkuma nolikuma un līguma projektiem.

PAZINOJUMS_par_apspriedi
Iepirkuma nolikuma un līguma projekti
Būvprojekts minimālajā sastāvā