9 valstu zinātnieki spriež par zinātniskās darbības efektivitātes uzlabošanu

Institucionālās vides sakārtošana – ceļš uz zinātnisko izcilību

No 10. – 12. jūnijam Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) Jūrmalā organizēja projekta Alliance4Life konferenci, kurā piedalījās pārstāvji no 10 Austrumeiropas zinātniskajām institūcijām. Projekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus zinātniskās darbības uzlabošanai, kas sniegtu nozīmīgu ieguldījumu ne tikai partnerinstitūciju attīstībā, bet arī katras valsts un Eiropas Savienības (ES) kopējās zinātnes politikas veidošanā.

Alliance4Life ir Eiropas Komisijas (EK) finansēts Apvārsnis 2020 programmas projekts, kurā piedalās 10 vadošās zinātniskās institūcijas no 9 Centrālās un Austrumeiropas valstīm. Projekta mērķis ir samazināt atšķirību starp ES vecajām (ES15) un jaunajām (ES13) dalībvalstīm ar sabiedrības veselību saistītās pētniecības un inovāciju jomās. Tas ir pirmais projekts, kurā apvienojušies zinātnisko institūciju pārstāvji, lai no sava skatu punkta sniegtu priekšlikumus gan katra dalībnieka institucionālās prakses un zinātniskās darbības uzlabošanai, gan dalībvalstu zinātnes politikas veidotājiem un EK efektīvāku finansēšanas instrumentu ieviešanai.

“Patlaban sākusies diskusija par reformām valsts finansējuma piešķiršanas kārtībā un ir svarīgi, lai gan Latvijas zinātnes politikas veidotāji, gan zinātnieki varētu nepastarpināti iepazīties ar citu Austrumeiropas valstu praksi. Konferences ietvaros organizētajā apaļā galda diskusijā par to runājām ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, nozares asociācijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem. Diskusijā apspriedām projektā veiktās zinātnisko institūciju darbības salīdzināšanas rezultātus un iztirzājām institūciju labās prakses piemērus. Vairāku valstu pētniecības organizāciju pārstāvji kā būtisku ārējo attīstības šķērsli minēja finansējuma neprognozējamību,” stāsta OSI direktors Osvalds Pugovičs. “Salīdzinot ar citiem projekta dalībniekiem, nacionālais finansējums OSI ir zems (18%), taču varam lepoties, ka esam līderi komercsektora investīciju piesaistē (29%). Saņemot stabilāku valsts atbalstu, lielākais ieguvējs noteikti būtu sabiedrība. Veidotos labvēlīgāka vide inovatīvu produktu radīšanai, tiktu radīti jauni risinājumi veselības aprūpē, attīstītos uzņēmējdarbība, turklāt pētījumu gaitā tiktu izmantots zinātnieku intelektuālais potenciāls.”

“Darbība Alliance4Life mūsu institūtam sniedz iespēju iepazīties ar citu zinātnisko institūciju praksi zinātnisko rezultātu, pētniecības infrastruktūras un cilvēkresursu pārvaldībā, kā arī objektīvi salīdzināt līdzšinējo sniegumu. OSI jau šobrīd ir atzīstams par pasaules līmeņa zinātnisko centru, kas pašmāju profesionāļiem, kā arī citu valstu vadošajiem pētniekiem spēj nodrošināt pienācīgu zinātnisko vidi, taču iepazīšanās ar partnerinstitūciju darbību, identificētajiem izaicinājumiem un rastajiem risinājumiem noteikti palīdzēs turpināt uzlabot zinātnisko vidi,” stāsta O. Pugovičs.

10-12June_2019_Liga Lejiņa, State Secretary of the Ministry of Education and Science of the Republic of LatviaIzglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāre Līga Lejiņa konferences atklāšanā

Opening speech by Osvalds Pugovičs, Director of LIOSOSI direktors Osvalds Pugovičs konferences atklāšanā

10-12June_2019_Opening speech by Jiří Nantl, Chair of Strategy Board and Director of CEITEC Masaryk UniversityMasarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūta direktors un Alliance4Life valdes priekšsēdētājs Jiří Nantl konferences atklāšanā
10-12June_2019_Plenary session during J. Nantl's speechPlenārlekcija

All4Life

Projektā “Alliance4Life” Latviju pārstāv OSI; Čehiju – Masarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūts un Starptautiskais klīnisko pētījumu centrs Brno; Slovākiju – Slovākijas Zinātņu akadēmijas Biomedicīnas pētījumu centrs; Poliju – Lodzas Medicīnas universitāte; Horvātiju – Zagrebas Universitātes Medicīnas fakultāte; Igauniju – Tartu Universitāte; Lietuvu – Viļņas Universitāte; Slovēniju – Ļubļanas Universitāte, savukārt Ungāriju – Zemmelveisa Universitāte.

Projekta mājas lapa