Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas līdzstrādniece Marija Skvorcova 2015. gada 9. aprīlī saņēma Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā par darbu „β-Metilēn-δ-aminospirtu un to atvasinājumu iegūšana ciklopropilmetilkatjonu iekšmolekularās aminēšanas reakcijās”.

Marija_Straumanis_LZA_1_resized