Valsts izglītības attīstības aģentūra uzaicinājusi OSI noslēgt vienošanos par projekta NFI/R/2014/023 „Benefits and detrimental effects of sequence variants of Amyloid-β: towards the use of small peptides for aggregate dissolution therapy in dementia” īstenošanu. Projekts tiks finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV05 „Pētniecība un stipendijas” ietvaros.