V Pasaules latviešu zinātnieku kongress “Zinātne Latvijai”

Kongresa “Zinātne Latvijai” dalībniekiem ir iespēja reģistrēties ekskursijai uz Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.

Apmeklējiet OSI un uzziniet, kā notiek jaunu zāļvielu atklāšana!

27. jūnijs 2023

plkst. 11:00 – 13:00

Aizkraukles iela 21, Rīga

pieteikšanās, rakstot vārdu un uzvārdu, uz elina@osi.lv

vietu skaits ir ierobežots, tāpēc sagaidiet apstiprinājuma e-pastu

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) ir vadošais zāļvielu atklāšanas un izpētes centrs Baltijā. Mums ir vairāk nekā 65 gadu pieredze, un šajā laikā OSI atklātas un attīstītas 18 oriģinālas zāļvielas un vairāk nekā 100 tehnoloģijas patentbrīvo zāļu ražošanai.

Jau desmit gadus pēc kārtas OSI tiek starptautiski novērtēts kā labākais zinātniski pētnieciskais institūts Latvijā. Rūpējoties par gandrīz 270 darbinieku karjerām, OSI ir nozares labākais darba devējs Latvijā. Starptautiska komanda un neskaitāmas partnerības padara mūs par pievilcīgu darba vietu arī ārvalstu pētniekiem. 

OSI veiktie pētījumi aptver zāļvielu atklāšanu un preklīnisko izstrādi – sākot no datormodelēšanas un medicīnas ķīmijas līdz pat farmakoloģijai, bioanalītikai, biofizikālajai ķīmijai, strukturālajai bioloģijai un procesu ķīmijai.  

OSI aktīvi sadarbojas ar rūpniecības nozari un vienlaikus iekļaujas arī plašā akadēmiskajā tīklā, kurā ietilpst 11 Eiropas Savienības finansēti pētniecības konsorciji un Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs EU-OPENSCREEN ERIC.

Ekskursijas laikā būs iespēja apmeklēt piecas dažādas laboratorijas, kuru galvenie uzdevumi ir jaunu molekulu sintēze, jaunu zāļvielu mērķu atklāšana, savienojumu bioloģiskās aktivitātes noteikšana, vielu sintēze kilogramu apjomā un farmaceitisko produktu stabilitātes testēšana atbilstoši GMP prasībām.