innova2

2015.gada 6.maijā plkst.10.00 Mazajā konferenču zālē notiks ES 7.Ietvara programmas projekta „InnovaBalt” sanāksme.

Darba programmā:

  1. „InnovaBalt” projekta vadītājas Dr. Maijas Dambrovas uzruna
  2. „InnovaBalt” rekrutētās zinātnieces  Dr. Lauras Beķeres prezentācija: „Nanohibrīdu un fluorescento krāsvielu sintēze. UV-VIS un fluorescences viena un divu fotonu spektroskopija”  (30 min.)
  3. InnovaBalt  projektā iegādātā  aparatūra –  Fluorescences emisijas un rentgen-datortomogrāfijas iekārta,  Dr. Jānis Kūka (10-15 min.)
  4. Atskaite par „InnovaBalt” ilgtermiņa darba vizīti „La Sapienza” universitātē Romā:
  • Diāna Borovika (10 min.)
  1. Atskaites par „InnovaBalt” finansēto piedalīšanos konferencēs un informācijas dienās:
  • Dr. Līga Zvejniece (5 min.)
  • Dr. Raivis Žalubovskis (5 min.)
  • Mg. Aiga Grandāne (5 min.)
  1. Diskusija pie kafijas tases

Laipni aicināti visi interesenti!