Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs profesors Ivars Kalviņš izvirzīts apbalvošanai ar Eiropas Izgudrotāju balvu. Balvu kopš 2006. gada piešķir Eiropas Patentu birojs, balstoties uz īpaši izveidotas žūrijas komitejas lēmumu (http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/jury.html), un tai ir 5 nominācijas:

  • par izciliem izgudrojumiem lielos uzņēmumos;
  • par izgudrojumiem, kas devuši būtisku ieguldījumu maza vai vidēja uznēmuma attīstībā;
  • par izciliem izgudrojumiem publiskajā sektorā (universitātēs, pētniecības institūtos);
  • par mūža ieguldījumu izgudrotājdarbībā;
  • par izciliem izgudrojumiem ārpus Eiropas, kas bijuši komerciāli veiksmīgi arī ES teritorijā.

Profesors Ivars Kalviņš ir viens no trim finālistiem balvas iegūšanai kategorijā par mūža ieguldījumu izgudrotājdarbībā (http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2015/kalvins.html).
Konkursa uzvarētāji visās balvu kateogorijās tiks nosaukti svinīgā ceremonijā Palais Brongniart (Parīzē, Francijā) 11. jūnijā.