Zinātniskā padome

BalticPictures-46

Prof. Edgars Sūna

OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

OSI strādā kopš 1990. gada. 1996. gadā stažējies Viskonsinas Universitātē Madisonā (ASV) Prof. E. Vedēja laboratorijā. LU Ķīmijas doktors (1999). Kopš 2003. gada – laboratorijas vadītājs, kopš 2006. gada – vadošais pētnieks. Apbalvots ar G. Vanaga balvu (LZA) un P. Valdena medaļu (RTU). Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. LU Ķīmijas fakultātes profesors.
BalticPictures47-GOG_0493

Prof. Kristaps Jaudzems

OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks

 

Vadošais pētnieks OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijā, kā arī docents Rīgas Tehniskajā universitātē. Stažējies Scripps pētniecības institūtā (ASV), Lionas Augsta magnētiskā lauka centrā (Francija) un Austrālijas Nacionālajā universitātē. Pētījumi saistīti ar proteīnu struktūras un proteīnu-zāļvielu mijiedarbības izpēti, izmantojot kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopiju.
BalticPictures-14 Dr. chem. hab. Gunārs Duburs
OSI Zinātniskās padomes goda loceklis
Strādā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā kopš 1957.g. Ilggadējs Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas vadītājs (1964-2016). Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis kopš 1992.g. Zinātniskās intereses: organiskā un medicīnas ķīmija – slāpekli saturošie heterocikli, antioksidanti, radioprotektori, sirds-asinsvadu līdzekļi, neiroprotektori, pretvēža un antivirālie preparāti, gēnu transfekcijas aģenti. Vadījis 15 zinātņu doktora disertācijas. Izstrādājis un ieviesis divus oriģinālus medicīnas preparātus, vienu lauksaimniecības preparātu. Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu Ordenis, Latvijas Valsts prēmija, Gustava Vanaga balva, Paula Valdena balva, O. Šmīdeberga medaļa, D. H. Grindela medaļa, S. Hillera medaļa.
BalticPictures-17

Dr. chem. hab. Edvards Liepiņš

OSI Zinātniskās padomes goda loceklis

Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks. OSI strādā kopš 1968. gada. Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.
J_Stradins

LZA akadēmiķis, prof. Jānis Stradiņš

OSI Zinātniskās padomes goda loceklis

1956. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti. 1960. gadā M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē ieguvis ķīmijas doktora grādu (Ph.D.). Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādā kopš 1957. gada. Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas dibinātājs un vadītājs (1961–2006). Kopš 1993. gada OSI vadošais pētnieks. No 1990. gada profesors Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūtā. Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents (1992–1998), prezidents (1998–2004) un Senāta priekšsēdētājs (kopš 2004. gada). Vācijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas “Leopoldina” īstenais loceklis, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Goda senators u.c. 7 grāmatu un 330 rakstu autors par molekulāro elektroķīmiju, kā arī 20 grāmatu un 300 rakstu autors par zinātņu vēsturi.
BalticPictures-9 Dr. chem. Pāvels Arsenjans
BalticPictures13-GOG_0390 Prof. Maija Dambrova
Latvijas Universitātē ar izcilību absolvējusi Ķīmijas fakultāti, kā arī aizstāvējusi Bioloģijas maģistra grādu. Upsalas Universitātē (Zviedrija) aizstāvējusi Farmācijas doktora grādu. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā ieguvusi Profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Kopš 2001. gada vada Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratoriju. Apbalvota ar D. H. Grindeļa un akadēmiķa S. Hillera medaļām, laureāte L’Oreal Latvijas stipendijai Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle.
BalticPictures-1 Prof. Ivars Kalviņš
Ķīmiķis, beidzis Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāti. Strādā Organiskās sintēzes institūtā no 1969.g. No 1989.g. direktora vietnieks zinātniskā darbā, no 1992.g. arī Medicīnas ķīmijas nodaļas vadītājs. No 2003. g. decembra līdz 2015.g. februārim – institūta direktors. I.Kalviņš ir oriģināla antiišēmiska preparāta Mildronāta un imunostimulātora Leakadīna, jaunu oriģinālu Mildronātu saturošu farmaceitisku produktu autors (Kapikors, Mildronāts GX, Neomildronāts), kā arī viens no pretvēža preparāta Belinostats autoriem.  Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, LZA Senāta loceklis. Inaugurēts par Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas locekli Zalcburgā, Ukrainas Stomatoloģiskās akadēmijas goda locekli.
BalticPictures-25 Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs
OSI strādā kopš 1989. gada. No 2004. gada vadošais pētnieks un no 2007. gada Bioloģiski aktīvo savienojumu sintēzes laboratorijas vadītājs. Mārtiņš Katkevičs ir beidzis RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti un 1996. gadā ieguvis ķīmijas doktora grādu, kā arī no 1997. līdz 1999 gadam studējis un strādājis Kioto Universitātē (Japāna) Prof. K. Tamao grupā.
BalticPictures-19 Dr. chem. Valerjans Kauss
OSI strādā kopš Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes beigšanas 1977. gadā. Ķīmijas doktors. OSI vadošais pētnieks kopš 1994. gada. CNS aktīvo savienojumu laboratorijas vadītājs kopš 2001. gada. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.
SONY DSC Dr. pharm. Edgars Liepiņš
OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā strādā kā vadošais pētnieks kopš 2006. gada. Farmaceita grāds iegūts Rīgas Stradiņa universitātē 2001. gadā, doktora grāds farmaceitiskajā farmakoloģijā Latvijas universitātē iegūts 2005. gadā. Stažējies Upsalas Universitātē. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.
BalticPictures-28 Dr. chem. Einārs Loža
Pabeidzis Latvijas Universitātes ķīmijas fakultāti un OSI strādā kopš 1977. gada augusta, kur pašreiz ir vadošais pētnieks. Ķīmijas doktors, stažējies Organiskās ķīmijas Centrālajā institūtā Berlīnē (Vācija) un Viskonsinas Universitātes Ķīmijas departamentā Madisonā (ASV). Galvenie pētījumu virzieni ir saistīti ar prostaglandīnu ķīmiju, pretvēža līdzekļu pētījumiem (histonu deacetilāzes, nikotīnamīda fosforiboziltransferāzes inhibitori), kā arī metabolo sindromu izraisošo faktoru (kardiovaskulārās slimības, dislipidēmija) regulācijas iespēju pētījumiem ar BBOx inhibitoru un hidroksikarbonskābju receptoru (HCA1, HCA2, HCA3) agonistu palīdzību.
 BalticPictures-47 Dr. chem. Vita Ozola
Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā strādā no 1989. gada, kopš 2006. gada – vadošā pētniece Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijā. Absolvējusi RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti, 1998. gadā ieguvusi doktora grādu bioorganiskajā ķīmijā (OSI). Stažējusies Vircburgas Universitātē (1998) un Bonnas Universitātē (1999) Vācijā (Prof. C.E.Müller), kā arī Londonas Karaliskajā koledžā (Prof. C.B.Reese, 1996).
Pajuste_3_19.04.2018 Dr. chem. Kārlis Pajuste
 BalticPictures15-GOG_0395 Dr. chem. Aiva Plotniece
OSI strādā kopš 1991. gada; no 2005. gada vadošā pētniece. Absolvējusi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti (1991); turpat ieguvusi maģistra grādu (1996) un aizstāvējusi doktora disertāciju (2003). L’Oreal Latvijas stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu laureāte (2007).
G.Smits_04.2019-crop Dr. chem. Gints Šmits
BalticPictures-48 Dr. chem. Pēteris Trapencieris
Pēc Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas fakultātes beigšanas, kopš 1974.gada strādā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kur 1982.gadā saņēmis ķīm.zin.kand. grādu. Kopš 2001.gada vada Organiskās ķīmijas laboratoriju. Apbalvots ar Paula Valdena un Solomona Hillera medaļām, ir LZA korespondētājloceklis. Zinātniskās intereses saistās ar dažādiem organiskās (mazo heterociklu un dabas produktu sintēzes metodoloģija) un medicīniskās ķīmijas (pretvēža zāļu dizains) aspektiem.
BalticPictures-22 Prof. Raivis Žalubovskis
Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādā kopš 1994. gada. Raivis Žalubovskis ir ieguvis doktora grādu organiskajā ķīmijā KTH (Karaliskā tehniskā augstskola, Stokholma, Zviedrija), bakalaura un maģistra grādus ķīmijā ieguva LU Ķīmijas fakultātē.