Zinātniskā padome

BalticPictures-35

Dr. chem. hab. Grigorijs Veinbergs,

OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja p.i.

Vadošais pētnieks. Dzimis 1941. gadā. OSI strādā kopš 1966. gada. Kopš 2005.g. OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētājs. 2010. g. ievēlēts par LZA īsteno locekli. Kopš 1991. gada 21 zinātniskā projekta vadītājs. 169 zinātnisko publikāciju autors. Galvenie pētījumu virzieni: β-laktāmu un γ-laktāmu struktūratvasinājumu sintēze un to struktūras bioloģiskās aktivitātes likumsakarību noteikšana.
BalticPictures-19

Dr. chem. Valerjans Kauss

OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks

Dzimis 1954. gadā. OSI strādā kopš Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes beigšanas 1977. gadā. Ķīmijas doktors. OSI vadošais pētnieks kopš 1994. gada. CNS aktīvo savienojumu laboratorijas vadītājs kopš 2001. gada. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.
BalticPictures13-GOG_0390 Dr. pharm. Maija Dambrova
Dzimusi 1968. gadā. Latvijas Universitātē ar izcilību absolvējusi Ķīmijas fakultāti, kā arī aizstāvējusi Bioloģijas maģistra grādu. Upsalas Universitātē (Zviedrija) aizstāvējusi Farmācijas doktora grādu. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā ieguvusi Profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Kopš 2001. gada vada Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratoriju. Apbalvota ar D. H. Grindeļa un akadēmiķa S. Hillera medaļām, laureāte L’Oreal Latvijas stipendijai Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle.
BalticPictures-14 Dr. chem. hab. Gunārs Duburs
Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas vadītājs kopš 1964.g. Dzimis 1934.g. Strādā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā kopš 1957.g. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis kopš 1992.g. Zinātniskās intereses: organiskā un medicīnas ķīmija – slāpekli saturošie heterocikli, antioksidanti, radioprotektori, sirds-asinsvadu līdzekļi, neiroprotektori, pretvēža un antivirālie preparāti, gēnu transfekcijas aģenti. Vadījis 15 zinātņu doktora disertācijas. Izstrādājis un ieviesis divus oriģinālus medicīnas preparātus, vienu lauksaimniecības preparātu. Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu Ordenis, Latvijas Valsts prēmija, Gustava Vanaga balva, Paula Valdena balva, O. Šmīdeberga medaļa, D. H. Grindela medaļa, S. Hillera medaļa.
BalticPictures47-GOG_0493

Dr. chem. Kristaps Jaudzems

 

Vadošais pētnieks OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijā, kā arī docents Rīgas Tehniskajā universitātē. Stažējies Scripps pētniecības institūtā (ASV), Lionas Augsta magnētiskā lauka centrā (Francija) un Austrālijas Nacionālajā universitātē. Pētījumi saistīti ar proteīnu struktūras un proteīnu-zāļvielu mijiedarbības izpēti, izmantojot kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopiju.
BalticPictures-12 Dr. chem. Aigars Jirgensons
Dzimis 1973. gadā. OSI strādā kopš 1991. gada. 2000. gadā Latvijas Universitātē ieguvis ķīmijas doktora grādu. 2002. gadā stažējies Perudžas Universitātē, Itālijā, prof. R. Peličiari grupā. OSI vadošais pētnieks kopš 2004. gada. Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas vadītājs kopš 2006. gada. 2011. gadā ievēlēts par Rīgas Tehniskās Universitātes asociēto profesoru. 2013. gadā ievēlēts par Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājlocekli.
BalticPictures-25 Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs
OSI strādā kopš 1989. gada. No 2004. gada vadošais pētnieks un no 2007. gada Bioloģiski aktīvo savienojumu sintēzes laboratorijas vadītājs. Mārtiņš Katkevičs ir beidzis RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti un 1996. gadā ieguvis ķīmijas doktora grādu, kā arī no 1997. līdz 1999 gadam studējis un strādājis Kioto Universitātē (Japāna) Prof. K. Tamao grupā.
BalticPictures-13 Dr. chem. Helēna Kažoka
Dzimusi 1955. gadā. 1978. gadā beigusi Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāti un, turpinot tur strādāt, 1985.g. ieguvusi Ķīmijas zinātņu kandidāta grādu (Dr. chem. no 1992. gada). OSI strādā kopš 1987.gada  2.aprīļa un no 1998.gada vada Hromatogrāfijas laboratoriju.
BalticPictures-28 Dr. chem. Einārs Loža
Dzimis 1953. gadā. Pabeidzis Latvijas Universitātes ķīmijas fakultāti un OSI strādā kopš 1977. gada augusta, kur pašreiz ir vadošais pētnieks. Ķīmijas doktors, stažējies Organiskās ķīmijas Centrālajā institūtā Berlīnē (Vācija) un Viskonsinas Universitātes Ķīmijas departamentā Madisonā (ASV). Galvenie pētījumu virzieni ir saistīti ar prostaglandīnu ķīmiju, pretvēža līdzekļu pētījumiem (histonu deacetilāzes, nikotīnamīda fosforiboziltransferāzes inhibitori), kā arī metabolo sindromu izraisošo faktoru (kardiovaskulārās slimības, dislipidēmija) regulācijas iespēju pētījumiem ar BBOx inhibitoru un hidroksikarbonskābju receptoru (HCA1, HCA2, HCA3) agonistu palīdzību.
BalticPictures-17 Dr. chem. hab. Edvards Liepiņš
Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks. Dzimis 1944. gadā. OSI strādā kopš 1968. gada. Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Fizikāli-organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs.
 BalticPictures-47 Dr. chem. Vita Ozola
Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā strādā no 1989. gada, kopš 2006. gada – vadošā pētniece Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijā. Absolvējusi RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti, 1998. gadā ieguvusi doktora grādu bioorganiskajā ķīmijā (OSI). Stažējusies Vircburgas Universitātē (1998) un Bonnas Universitātē (1999) Vācijā (Prof. C.E.Müller), kā arī Londonas Karaliskajā koledžā (Prof. C.B.Reese, 1996).
 BalticPictures15-GOG_0395 Dr. chem. Aiva Plotniece
OSI strādā kopš 1991. gada; no 2005. gada vadošā pētniece. Absolvējusi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti (1991); turpat ieguvusi maģistra grādu (1996) un aizstāvējusi doktora disertāciju (2003). L’Oreal Latvijas stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu laureāte (2007).
 BalticPictures11-GOG_0383 Dr. chem. Osvalds Pugovičs
Dzimis 1963. gadā. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti absolvējis 1986. gadā. Ķīmijas doktora (Dr.chem.) grādu ieguvis Latvijas Universitātē 1998. gadā. Kopš 1986. gada strādā OSI. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Saņēmis D.H. Grideļa balvu un S. Hillera medaļu.
 J_Stradins LZA akadēmiķis, prof. Jānis Stradiņš
Dzimis 1933. gada 10. decembrī. 1956. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti. 1960. gadā M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē ieguvis ķīmijas doktora grādu (Ph.D.). Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādā kopš 1957. gada. Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas dibinātājs un vadītājs (1961–2006). Kopš 1993. gada OSI vadošais pētnieks. No 1990. gada profesors Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūtā. Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents (1992–1998), prezidents (1998–2004) un Senāta priekšsēdētājs (kopš 2004. gada). Vācijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas “Leopoldina” īstenais loceklis, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Goda senators u.c. 7 grāmatu un 330 rakstu autors par molekulāro elektroķīmiju, kā arī 20 grāmatu un 300 rakstu autors par zinātņu vēsturi.
BalticPictures-46 Dr. chem. Edgars Sūna
Dzimis 1970. gadā, OSI strādā kopš 1990. gada. 1996. gadā stažējies Viskonsinas Universitātē Madisonā (ASV) Prof. E. Vedēja laboratorijā. LU Ķīmijas doktors (1999). Kopš 2003. gada – laboratorijas vadītājs, kopš 2006. gada – vadošais pētnieks. Apbalvots ar G. Vanaga balvu (LZA) un P. Valdena medaļu (RTU). Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. LU Ķīmijas fakultātes profesors.
BalticPictures-48 Dr. chem. Pēteris Trapencieris
Dzimis 1952.gadā. Pēc Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas fakultātes beigšanas, kopš 1974.gada strādā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kur 1982.gadā saņēmis ķīm.zin.kand. grādu. Kopš 2001.gada vada Organiskās ķīmijas laboratoriju. Apbalvots ar Paula Valdena un Solomona Hillera medaļām, ir LZA korespondētājloceklis. Zinātniskās intereses saistās ar dažādiem organiskās (mazo heterociklu un dabas produktu sintēzes metodoloģija) un medicīniskās ķīmijas (pretvēža zāļu dizains) aspektiem.
BalticPictures-22 Dr. chem. Raivis Žalubovskis
Dzimis 1975. gadā. Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādā kopš 1994. gada. Raivis Žalubovskis ir ieguvis doktora grādu organiskajā ķīmijā KTH (Karaliskā tehniskā augstskola, Stokholma, Zviedrija), bakalaura un maģistra grādus ķīmijā ieguva LU Ķīmijas fakultātē.
BalticPictures-39 Dr. chem. Kirills Šubins