Resursi

  • 5000 m2 laboratoriju telpas, kas aprīkotas organiskās sintēzes un analītiskās ķīmijas vajadzībām
  • Vairāk kā 110 augsti kvalificēti pētnieki (zinātņu doktori)

OSI pieder plaša spektra pētnieciskā aparatūra, kas nepieciešama pētījumu veikšanai organiskajā un medicīnas ķīmijā, farmakoloģijā un analītiskajā ķīmijā:

  • KMR spektrometeri (300MHz, 400MHz, 600MHz un 800MHz) ar dažādām zondēm un piederumiem, tai skaitā CP/MAS-zonde cietvielu spektru uzņemšanai un LC/NMR iekārta
  • Dažādas spektroskopijas iekārtas, tai skaitā EPR un FTIR spektrometri, masspektrometrijas iekārtas un rentgenstaru difraktometri monokristālu un pulverveida vielu pētīšanai
  • Gāzu hromatogrāfijas (FID, ECD, TCD, MSD), augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfijas (ar UV, fluorescences, MS/MS detektoriem) un augstas veiktspējas plānā slāņa hromatogrāfijas iekārtas
  • Iekārtu komplekts aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu stabilitātes pārbaudēm
  • Iekārtas farmakoloģiskajiem un bioloģiskajiem pētījumiem