Publikācijas » Search Results » 2014

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
71Konrāde I.; Makrecka M.; Kalere I.; Jēkabsone A.; Tetere E.; Sokolova J.; Strēle I.; Veisa V.; Rezeberga D; Lejnieks A.; Dambrova M. Nepietiekams nodrošinājums ar jodu grūtniecēm Latvijā . RSU zinātniskā konference. II sekcija: Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte, 10. un 11. aprīlī; : Rīga, Latvija, 2014; 121.      

72Vilšķērsts R.; Žarkova-Malkova O.; Mežapuķe R.; Bandere D.; Dambrova M. Gamma-butirobetaīna vazoprotektīvie efekti eksperimentālajos in vitro modeļos . RSU zinātniskā konference. II sekcija: Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte , 10. un 11. aprīlī: RĪga, Latvija, 2014; 79.      

73Vāvers E.; Zvejniece L.; Švalbe B.; Domračeva I.; Vilšķērsts R.; Dambrova M. Sigma-1 receptoru pozitīva alostēriska modulēšana uzlabo kognitīvo funkciju . RSU zinātniskā konference. II sekcija: Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte , 10. un 11. aprīlī: Rīga, Latvija, 2014; 89.      

74Neimane L.; Makrecka M.; Strēle I.; Lejnieks A.; Vēvere P.; Zariņa I.; Dambrova M.; Konrāde I. Nepietiekams iedzīvotāju nodrošinājums ar jodu Latgalē un Vidzemē . RSU zinātniskā konference. II sekcija: Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte, 10. un 11. aprīlī: RĪga, Latvija, 2014; 116.      

75Pajuste Kl.; Pajuste K.; Ruciņš M.; Gosteva M.; Domračeva I.; Šestakova I.; Plotniece M.; Bandere D.; Plotniece A. Stirilpiridīnija grupu saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību izpēte. RSU Zinātniskā konference. Tēzes II, 10.-11. aprīlis: Rīga,, 2014; 81.      

76Dambrova M.; Vavers E.; Zvejniece L. The cognition-enhancing activity of EIR, a novel positive allosteric modulator of sigma-1 receptors. Workshop, Application of biomaterials and in vivo imaging in stem cell research; March 27-29: Zagreb, 2014; 43.      

77Rucins M.; Gosteva M.; Belyakov S.; Sobolev A.; Pajuste K.; Plotniece M.; Cekavicus B.; Tirzite D.; Plotniece A. Synthesis of novel bispyridinium-1,4-dihydropyridine dibromides and evaluation of their antiradical activity and reducing capacity. Assets of Chemistry in Drug Discovery, 21st Young Research Fellow Meeting (XXIemes Journées Jeunes Chercheurs SCT) ; 24–25 March: PO-58. Montpellier, France, 2014.      

78Dmitrijevs I.; Paramonova N.; Sjakste N.; Sjakste T. Association of the PSMA6 promoter polyA polymorphism with Type I Diabetes Mellitus. Tēžu apkopojums, Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference. Medicīnas sekcija. Stenda ziņojumi; 14. februarī: Rīga, LU, 2014; 80.      

79Paramonova N.; Sjakste T.; Wu Lawrence Shi-Shin; Zemeckiene Z.; Sugoka O.; Sitkauskiene B.; Sakalauskas R.; Wang Jiu-Yao; Sjakste N. Genetic diversity of the PSMA6 (RS2277460, RS1048990), PSMC6 (RS2295826, RS2295827) and PSMA3 (RS2348071) genes in Latvian, Lithuanian and Taiwanese populations. Tēžu apkopojums, Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference. Medicīnas sekcija; 14. februarī: Rīga, LU, 2014; 30.      

80Sokolovska J.; Rostoka E.; Buraka E.; Sugoka O.; Isajevs S.; Baumane L.; Sharipova J.; Kalvins I.; Sjakste N. Nitric oxide hyperproduction and markers of DNA damage in the early phase of diabetic nephropathy in rat streptozotocin diabetes mellitus model . Tēžu apkopojums, Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference. Medicīnas sekcija; 14. februarī: Rīga, LU, 2014; 27.      

Rezultātu skaits lapā