Publikācijas » Search Results » 2009

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
71Muzikante I.; Bidermane I.; Fonavs E.; Gustina D.; Kampars V.; Sipols J. Host-quest polymer films of low molecular polar organic molecules. Structure and photoelectrical properties (FM & NT). Book of abstracts, International Baltic Sea Region conference Functional materials and nanotechnologies; 31 march - 3 april: P-4. Riga, Institute of Solid State physics University of Latvia, 2009; 68.      

72Skrivele B.; Pajuste K.; Kaldre D.; Plotniece A.; Birjukovs P.; Sobolev A.; Erts D.; Duburs G. Studies of self-assembling properties of cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives by atomic force microscopy. Final Program Workshop, Cost Action D43 Functionalized Materials and Interfaces; March 17-19th: Poster 3. Institut de Chimie Separative de Marcoule, France, 2009.      

Disertācijas
73Beķere L. Bioloģiski aktīvu amlodipīna analogu sintēze un enantiosadalīšana. Promocijas darbs ķīmijas doktora zinātniskā grāda organiskajā ķīmijā iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Latvija, Rīga, 2009.      

74Veršilovskis A. Jutīgu analītisko metožu izstrāde kancerogēna mikrotoksīna-sterigmatocostīna noteikšanai dažādās pārtikas sistēmās. Promocijas darbs inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozarē iegūšanai (Dr.sc.ing.), Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Latvija, Jelgava, 2009.      

75Vilšķērsts R. Mildronāta protektīvās aktivitātes izpēte ar diabētu saistīto kardiovaskulāro slimību modeļos. Promocijas darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda farmaceitiskajā farmakoloģijā iegūšanai (Dr.pharm.), Latvijas Universitāte, Latvija, Rīga , 2009.      

Scopus datu bāzē indeksētās publikācijas
76*Veršilovskis A.; Van Peteghem C.; De Saeger S. Determination of sterigmatocystin in cheese by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Food Addit. Contam. Part A Chem. Anal. Control Exposure Risk Assess. 2009, 26(1), 127-133.      

77Lakevics V.; Berzina-Cimdina L.; Ruplis A.; Pelšs J. Sorption properties of latvian clays and environmental protection survey Latvijas mālu sorbcijas īpašības un vides aizsardzības apskats. Vide. Tehnologija. Resursi - Environ., Technol. Rsrc. 2009, 1, 222-227.      

78Liepiņa I.; Ventura S.; Czaplewski C.; Liwo A. Dynamics study on single and multiple β-sheets. Adv. Exp. Med. Biol. 2009, 611, 293-294.      

79Teus M.; *Jirgensons A.; Dambrova M.; Mezhapuke R.; Parsons C.G.; Danysz W. Identification of GCP II inhibitors based on 4-arylmethyl-3-(4- carboxyphenyl)-5-hydroxyisoxazole scaffold. Lett. Drug. Des. Discov. 2009, 6(1), 29-32.      

80Lukevics E.; *Jansone D.; Leite L.; Popelis J.; Andreeva G.; Shestakova I.; Domracheva I.; Bridane V.; Kaņepe I. Synthesis and cytotoxicity of phenyl-vinyl derivatives of 4,6,6-trimethyl-2-oxo-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile. Chem. Heterocycl. Compd. 2009, 45(10), 1226-1234.      

Rezultātu skaits lapā