Publikācijas » Search Results » 2001

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
61Arsenyan P.; Pudova O.; Belyakov S.; Lukevics E. Silyl and germyl substituted dioxothienoisoxazolines. Programme and Abstracts, X International conference on the coordination and organometallic chemistry of germanium, tin and lead; 8-12 July: Bordeaux, France, 2001; 3.      

62Velēna A. Izmaiņas mitohondriju funkcijās un struktūrā lipīdu peroksidācijas, jonu transporta un fermentu darbības procesos dažādu 1,4-dihidropiridīnu klātbūtnē. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 299.      

63Stonkus V.; Ļebedevs A.; Fleišers M.; Edolfa K.; Mekšs P.; Leite L.; Lukevics E. Aktīvu kobalta katalizatoru izstrāde 2,3-dihidrofurāna sintēzei. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 296.      

64Sobolev A.; Franssen M.C.R.; Cekavicus B.; Vigante B.; Poikans J.; Uldrikis J.; Duburs G. Enzyme catalyzed synthesis of optically active dihydropyridines. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 295.      

65Slavinska V.; Sīle L.; Rozentāls G.; Balodis J.; Čipēns G.; Lukevics E. 4-Aizvietoti 2-oksobutēn- un 2-oksobutānskābju atvasinājumi un to pielietošana antihipertensīvu preparātu sintēzē. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 294.      

66Sjakste N. Transcription in the chicken alpha-globin gene domain. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 374.      

67Meirena D.; Baumane L.; Dzintare M.; Zvejniece L.; Ļauberte L.; Kalviņš I.; Sjakste N. Increased NO production under action of volatile anaesthetics, Mildronate and gamma-butyrobetaine. Tēžu krājums , II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 363.      

68Liepina I.; Janmey P.; Czaplewski C.; Liwo A. Molecular modelling of binding of gelsolin 135-142 and gelsolin 150-169 peptides to the PIP2-containing lipid bilayer. Tēžu krājums , II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 288.      

69Krauze A.; Pelčers J.; Kluša V.; Duburs G. Synthesis and biological activity of 3-cyano-1,4-dihydropyridine-2(3H)-thiones. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 285.      

70Kalme Z.; Žalubovskis R.; Pelčers J.; Duburs G. 2,6-Diazabicyclo[2.2.2]octane-3,5-diones. Tēžu krājums, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress; 14.-15. augustā: Rīga, Latvija, 2001; 283.      

Rezultātu skaits lapā