Publikācijas » Search Results » 2011

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
41Stonkus V.; Edolfa K.; Fleišers M.; Šmidlers A.; Sīle Dz.; Leite L. Alifātisko esteru ketonizācija uz hromīta katalizatora. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 88.      

42Paegle E.; Arsenjans P. Benz[b]selenofēna un selenolotiofēna atvasinājumu sintēze. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 84.      

43Višņevska J.; Beljakovs S.; Ābele E. E-2-Hlorvinilsulfīdu un E-2-hlorvinilsulfonu sintēze un reakcijas. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 83.      

44Ābele R.; Jansone D.; Beļakovs S.; Ābele E. Jaunas 4- un 4,5-diaizvietoto 6,6-dialkil-2-okso-1,2,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonitrilu pārgrupēšanās reakcijas fosfora oksihrorīda klātbūtnē. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 82.      

45Beresņeva T.; Beļakovs S.; Mišņovs A.; Ābele E. Vara un pallādija katalizēta jaunu triciklisku un policiklisku heterociklisko savienojumu uz tiazola un imidazola bāzes sintēze. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 81.      

46Ābele E.; Golomba Ļ.; Ābele R.; Beresņeva T.; Višņevska J.; Beļakovs S. Jaunu heterociklisko sistēmu sintēze pārejas metālu katalīzes apstākļos. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 80.      

47Zviedre I.; Belyakov S. Ūdeņraža saišu sistēmas kristālķīmiskais aspekts vara (II) dubultā kompleksa ar dicitrātoborskābi kristālos = Crystal Chemical Aspect of Hydrogen Bond System in Crystals of Double Complex of Cooper(II) with Borodicitric Acid. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House, 2011; 84.      

48Turks M.; Strakova I.; Kumpina I.; Rjabovs V.; Luginina J.; Belyakov S. Hirāli amino - tetrahidroindazoli: sintēze un pielietojumi = Chiral Amino-Tetrahydroindazoles: Synthesis and Applications. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry ; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 56.      

49Rodins V.; Rolava E.; Ostrovskis P.; Luginina J.; Turks M.; Belyakov S. Efektīvas tehnoloģijas pie glikozes spirocikliski saistīta oksazolidinona izstrāde = Efficient Technology Towards Glucose-Based Spiro-Oxazolidinones. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 55.      

50Kreituss I.; Zemitis A.; Rijkure I.; Zicane D.; Bizdena E.; Turks M.; Shestakova I.; Trapencieris P. Triazolilmetil - aziridīnu atvasinājumu sintēze = Synthesis of Triazolylmethyl Aziridine Derivatives. RTU 52. starptautiskās zinātniskās konferences Programma / Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Rigas Technical University , Section Material Science and Applied Chemistry ; October 13-15: Riga Technical University, RTU Publishing House , 2011; 40.      

Rezultātu skaits lapā