Publikācijas » Search Results » 2011

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
31Duburs G. Antiradical properties of 1,4-dihydropyridines type gene transfection agents. Program & Abstract. Booklet, Helsinki Drug Research 2011. Tools for ADMET and Pharmaceutical Nanotechnology; Poster 9. September 18-20: Helsinki, Finland, 2011; 24.      

32Vežāne A.; Aļeksejeva J.; Duburs G.; Plotniece A.; Timofējeva I.; Kozlovska T. Eikariotu šūnu transfekcija ar DNS un in vitro sintezētu RNS liposomu kompleksu veidā. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā. Medicīnas sekcijas tēzes; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 107.      

33Konrāde I.; Makrecka M.; Strēle I.; Neimane L.; Liepiņš E.; Dambrova M.; Lejnieks A.; Gruntmanis U.; Pīrāgs V. Nodrošinājums ar jodu Latvijā: situācija 2011. gadā. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā. Medicīnas sekcijas tēzes; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 50.      

34Jaudzems K.; Liepiņš E. Kodolu magnētiskā resonanse Latvijā Eiropas kontekstā. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 95.      

35Jaudzems K.; Otikovs M.; Lends A.; Goba I.; Liepiņš E. Kodolu magnētiskās resonanses pētījumi jaunu zāļu vielu atklāšanai. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 94.      

36Golomba Ļ.; Ābele E.; Ābele R.; Beresņeva T.; Višņevska J.; Rubina K.; Šestakova I.; Jaščenko E.; Bridane V.; Kalviņš I. N-Hidroksi- un N-alkoksi-omega-(hetarilmetoksi vai hetariltio)alkānamidīni - jauna citotoksisko aģentu klase. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte , Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 93.      

37Zvejniece L.; Svalbe B.; Pulks E.; Liepinsh E.; Dambrova M. Mildronate treatment improves functional recovery following ischemic stroke in rats. Abstracts Facing the Challenges of Dementia, Seventh International Congress on Vascular Dementia; 20-23 October: Riga, Latvia 2011, 2011.      

38Jansone D.; Fleišers M.; Ābele E. 4[2-(2-Hrorfenil)-vinil]-6,6-dimetil-2-okso-1,2,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonitrila trans-cis-fotoizomerizācijas mehānisma izpēte. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte , Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 92.      

39Kampars V.; Kreicberga J.; Pastors P.; Roze M.; Gaidukovs S.; Balodis K.; Plotniece M.; Sirotkina J.; Laipniece L.; Kiričenko N.; Pīterāne K.; Vesjolaja L.; Bērziņa G.; Turovska B.; Muzikante I.; Rutks M. Jaunu organisko hromoforu sintēze un to raksturojumi. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 90.      

40Lends A.; Liepiņš E. Ogļskābes anhidrāžu inhibitoru molekulārā modelēšana. Tēžu krājums Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte , Sekcija Tehniskās Zinātnes. Dabas zinātnes un materiālzinātne; 24.-27. oktobrī: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011; 89.      

Rezultātu skaits lapā