Publikācijas » Search Results » 2005

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
31Krauze A.; Černova L.; Sīle L.; Viļums M.; Duburs G. Atomu ekonomējoša 2-karbamoilmetilthio-1,4-dihidropiridīnu sintēze = Atom economical synthesis of 2-carbamoylmethylthio-1,4-dihydropyridines. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 79.      

32Strakovs A.; Gurkovskis A.; Petrova M. 3-Acil-1,5-benzodiazepīni 4-aizvietotu 1,2-diaminobenzolu reakcijās ar 2-formil-1,3-indandionu un 2-formildimedonu = 3-Acyl-1,5-benzodiazepines in reactions of 4-substituted 1,2-diaminobenzoles with 2-formyl-1,3-indandione and 2-formyldimedone. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 82.      

33Petrova M.; Liepinsh E.; Kampars V. 1H KMR spektru analīze degvielu paraugiem ar atšķīrīgiem oktānskaitļiem = NMR 1H spectral analysis of gasolines with various content of octane boosters. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 81.      

34Zvejniece L.; Švalbe B.; Dambrova M.; Kluša V.; Muceniece R. Melanocītu stimulējošo hormonu (MSH) un HS014 ietekme uz sāpju procesiem. Ref. tēzes, LU 63. zinātniskā konference: Dabas zinātnes, Medicīna; Feb. 11: Rīga, Latvija, 2005.      

35Krīgere L.; Zvejniece L.; Liepiņš E.; Dambrova M.; Muceniece R. Melanokortīnu receptora 1. apakštipa ekspresijas regulācija makrofāgu šūnu līnijā RAW264.7. Ref. tēzes, LU 63. zinātniskā konference: Dabas zinātnes, Medicīna, Feb. 11; : Rīga, Latvija, 2005.      

36Veveris M.; Keivish T.; Pilmane M.; Mutule I.; Cirule H.; Aubry A.; Polevaya L. Cardioprotective activity of prothrombin derived peptides. Abstracts, 15th Noordwijkerhout-Camerino Symposium; May 8-13: Amsterdam, The Netherlands, 2005; 108.      

37Liepinsh E.; Vilskersts R.; Kalvinsh I.; Dambrova M. Regulation of nuclear factor-kappaB in rat cardiomyocytes. Programme & Abstracts, Riga Meeting on Comprehensive Cell Biology = RMCCB; 2.-4. VI: 22-PL3. Riga (Latvia), 2005; 34.      

38Pilmane M.; Ivanovs A.; Vēveris M. Kardiomiocītu apoptoze hroniskās sirds išēmiskās slimības (SIS) un išēmijas/reperfūzijas (IR) eksperimentālos modeļos. Ref.tēzes, Latvijas ārstu kongress ; Jūnijs 16.-18.: Rīga, Latvija, 2005; 29.      

39Dambrova M.; Zvejniece L.; Baumane L.; Muceniece R.; Wikberg J.E.S. Antineuroflammatory activity of melanocortin receptor ligands. Abstracts, 30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference The Protein World; July 2-7: The FEBS Journal, 272 (Suppl.1), Budapest, Hungary, 2005; 533.      

40Liepina I.; Janmey P.A.; Czaplewski C.; Liwo A. Membrane initiated gelsolin amyloid formation. Program and Abstracts , 19th American Peptide Symposium Understanding Biology Using Peptides; June 18-23; Lila M. Gierasch, Eds.; Biopolymers Pept.Sci.: 80 (4). San Diego. California, USA, 2005; 596.      

Rezultātu skaits lapā