Publikācijas » Search Results » 1996 » Publicistika

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
31Stradiņš J.; Salaks J.. Aptiekas un farmaceiti Latvijas vēsturē: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 76-91.      

32Stradiņš J.. Dāvids Hieronīms Grindelis un viņa devums zinātnē: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 11-41; Materia Medica 1996(10), 9-11.      

33Stradiņš J.. Zinātne Rīgā Broces un Grindeļa laikos: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 42-53.      

34Stradiņš J.. No Grindeļa līdz mūsdienām: Apceres par farmācijas tradīcijām un jaunu ārstniecības preparātu meklējumiem Latvijā profesora Jāņa Stradiņa sakārtojuma. Nordik 1996, Rīga, 1-360.      

35Stradiņš J.. 18. Baltijas zinātņu vēstures konference. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1996, 50 (1), 91-94.      

36Stradiņš J.; Krikštopaitis J.A.; Sīlivasks K.. Baltijas valstu Zinātņu akadēmijas: ģenēze, veidošanās, sadarbība (Veltījums LZA 50 gadu dibināšanas atcerei) = Academies of sciences of the three Baltic countries: their genesis, development, present and scientific cooperation . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1996, 50 (1), 25-29 1996, XVIII Baltijas zinātņu vēstures konf. tēzes, 24.      

37Stradiņš J.. Zinātne lielvalstī un mazā valstī: Latvijas piemērs. Latvijas ZA Vēstis. A daļa 1996, 50 (1), 18-24.      

38Stradiņš J.. Kurzemes literatūras un mākslas biedrība kā Latvijas Zinātņu akadēmijas priekštece . Latvijas ZA Vēstis. A daļa 1996, 50 (1), 12-17.      

Rezultātu skaits lapā