Publikācijas » Search Results » 2009 » Citas publikācijas

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
21Rumba-Rozenfelde I.; Trapiņa I.; Sokolovska J.; Sjakste N.; Sugoka O.; Sjakste T. Juvenīla artrīta riska asociācija ar 14q13.2 reģiona mikrosatelītu polimorfismu Latvijas populācijā = Association of Juvenile Idiopathic Arthritis with Microsatellite Polymorphism of the 14q13.2 Region in Latvian Population. Latvijas Universitātes Raksti 2009, Medicīna. 750 , 76-87.      

22Chipens G.; Ievina N.; Kalviņš I. The germ of life and origin of gene precursors by oligonucleotide multiplication reactions = Dzīvības aizsākums un gēnu priekšteču izveidošanās oligonukleotīdu multiplikācijas reakcijās. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(3), 261-266.      

23Kalviņš I.; Ābele E.; Golomba Ļ.; Šestakova I.; Jaschenko E.; Bridane V.; Beļakovs S. Synthesis, structure and cytotoxicity of 4-(1-phenyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)butyramide. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(3), 242-246.      

24Chipens G.; Ievina N.; Kalviņš I. Hypothesis of molecular fossils of gene segments and the structure of rat beta-actin m-RNA gene. Latvian J. Chem. 2009(2), 160-163.      

25Beresņeva T.; Ābele E.; Šestakova I.; Jaščenko E.; Bridane V.; Kalviņš I. Biciklisko imidazola sulfīdu starpfāžu katalitiskā sintēze, toksicitāte un citotoksicitāte. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(2), 133-137.      

26Петухов В.И.; Дмитриев Е.В.; Калвиньш И.Я.; Баумане Л.Х.; Шкестерс А.П.; Скальный А.В. J.5.Гомеостаз цинка (Zn), меди (Cu) и кадмия (Cd) у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС = J.5.Zn,Cu,Cd-Homeostasis in Chernobyl accident liquidators. Вестник новых мед.технологий (Тула, Россия) 2009, XVI(1), 210-213.      

27Stonkus V.; Leite L.; Edolfa K.; Fleišers M.; Jovele I.; Juskoveca Ž.; Liepiņa I.; Krūmiņa A.; Rašmane Dz. Propionskābes pārvērtības tvaika fāzē ūdens klātbūtnē uz cinka hromīta tipa katalizatoriem. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2009(1), 68-74.      

28Fleisher M.; Stonkus V.; Liepiņa I.; Edolfa K.; Jansone D.; Leite L.; Lukevics E. Theoretical study of the mechanism of acetic acid ketonization on SiO2 . Latvian J. Chem. 2009(1), 61-67.      

29Abele E.; Lukevics E. Synthesis of heterocycles from oximes. In The Chemistry of Hydroxylamines, Oximes and Hydroxamic Acids. Eds. Zvi Rappoport. 2009, Part 1, 233-302.      

Rezultātu skaits lapā