Publikācijas » Search Results » 2009

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
21Petrenko A.; Arsenjans P. Amīdu un imīdu N-vinilēšana ar trimetoksivinilsilānu. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 148.      

22Dambrova M.; Liepinsh E. Mildronate, a cardioprotective regulator of energy metabolism . BIT,s 1st Annual International Congress of Cardiology; December 5-7 [Track 5-7. Cardiovascular Pharmacotherapy, Dec.7, 9.25 - 9.50]: Shanghai, China, 2009; 260.      

23Zablotskaya A.; Segal I.; Savicka K.; Svarinskis A.; Popelis J.; Grinberga S.; Nikolajeva V.; Lukevics E. Synthesis, physico-chemical and biological investigation of N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline organosilicon derivatives. Program. Abstracts of Papers. List of Participants, 13th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry; September 20-23: PO-81. Bled, Slovenia, 2009; 139.      

24Segal I.; Zablotskaya A.; Eremkina T.; Lukevics E.; Geronikaki A. Thiazolyl and benzothiazolyl amides of substituted acetic amd propionic acids. Program. Abstracts of Papers. List of Participants, 13th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry; September 20-23: PO-64. Bled, Slovenia, 2009; 122.      

25Петухов В.И.; Дмитриев Е.В.; Калвиньш И.Я.; Баумане Л.Х.; Шкестерс А.П.; Скальный А.В. Металло-лигандный гомеостаз в клатках эпидермиса у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС: ретроспективный анализ. Материалы , Пятой международной научной конференции Донозология-2009. Проблемы здорового образа жизни; 17-18 декабря: Санкт-Петербург, Россия, 2009; 145.      

26Liepina I.; Duburs G.; Czaplewski C.; Liwo A. 1,4-DHP-lipid forms a tubular micelle. Third International Symposium Methods and Applications of Computational Chemistry = MACC-3; 28 June – 2 July: Odessa, Ukraine, 2009; 73.      

27Stonkus V.; Edolfa K.; Leite L.; Fleisher M.; Shmidlers A.; Ilieva L. Ketonization of aliphatic acids over zinc chromite catalyst. COST Chemistry D36 3rd Workshop and 5th Management Committee Meeting, Structure-performance relationships at the surface of functional materials; October 21-24: P16. Benahavis, Malaga, Spain, 2009; 119.      

28Zviedre I.; Mišņovs A. 6-Aminohinolīnija dicitrātoborāta dihidrāta uzbūves kristālķīmiskās īpatnības. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 67.      

29Stonkus V.; Leite L.; Edolfa K.; Fleišers M.; Liepiņa I.; Dālberga I.; Krūmiņa A.; Rashmane Dz. Propilpropionāta ketonizācija Zn-Cr oksīdu katalizatora klātbūtnē. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 67.      

30Petrova M.; Muhamadejevs R.; Plotniece A.; Liepiņš E. DPFH liposomu sadarbība ar deterģentiem un flavonoidiem: 1H un 31P KMR pētījumi. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 66.      

Rezultātu skaits lapā