Publikācijas » Search Results » 2005

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
21Goba I. 4-Monoalkylaizvietotu 1,4-dihidropiridīnu elektroķīmiskā un ķīmiskā oksidēšana = Electrochemical and chemical oxidation of 4-monoalkylsubstituted 1,4-dihydropyridines. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 78.      

22Skaistkalne I.; Liepiņš E.; Jirgensons J. NAALADases inhibitora konformācijas pētījumi = Conformation studies of NAALADase inhibitor. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 82.      

23Strakovs A.; Kārkliņa I.; Avotiņš F.; Petrova M. N-Aminohetericiklu un dažu hidrazīna atvasinājumu reakcijas ar izatskābes anhidrīdu = Reactions of N-aminoheterocycles and some of hydrazine derivatives with isatoic anhydride. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 82.      

24Pajuste K.; Krivicka I.; Plotniece M.; Plotniece A.; Kampars V.; Duburs G. Jaunu potenciālu gēnu transfekcijas aģentu - katjono 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze = The synthesis of new cationic 1,4-dihydropyridine derivatives for DNA delivery. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 80.      

25Pelšs J.; Krilova V.; Šestakova I.; Bērziņa L.; Kalviņš I.; Cimdiņš R. Jaunu kaulu cementu in vitro novērtējums = In vitro evaluation of a new bone cements. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 81.      

26Krauze A.; Černova L.; Sīle L.; Viļums M.; Duburs G. Atomu ekonomējoša 2-karbamoilmetilthio-1,4-dihidropiridīnu sintēze = Atom economical synthesis of 2-carbamoylmethylthio-1,4-dihydropyridines. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 79.      

27Strakovs A.; Gurkovskis A.; Petrova M. 3-Acil-1,5-benzodiazepīni 4-aizvietotu 1,2-diaminobenzolu reakcijās ar 2-formil-1,3-indandionu un 2-formildimedonu = 3-Acyl-1,5-benzodiazepines in reactions of 4-substituted 1,2-diaminobenzoles with 2-formyl-1,3-indandione and 2-formyldimedone. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 82.      

28Petrova M.; Liepinsh E.; Kampars V. 1H KMR spektru analīze degvielu paraugiem ar atšķīrīgiem oktānskaitļiem = NMR 1H spectral analysis of gasolines with various content of octane boosters. Programma = Programme, Rīgas Tehniskās Universitātes 46. RTU starptautiskās zinātniskās konference = 46th International Scientific Conference of Riga Technical University; 13.-15. oktobrī: Materialzīn. un liet. ķīm. fak. = Faculty of Material Sci & Applied Chem. Riga, Latvija, 2005; 81.      

29Zvejniece L.; Švalbe B.; Dambrova M.; Kluša V.; Muceniece R. Melanocītu stimulējošo hormonu (MSH) un HS014 ietekme uz sāpju procesiem. Ref. tēzes, LU 63. zinātniskā konference: Dabas zinātnes, Medicīna; Feb. 11: Rīga, Latvija, 2005.      

30Krīgere L.; Zvejniece L.; Liepiņš E.; Dambrova M.; Muceniece R. Melanokortīnu receptora 1. apakštipa ekspresijas regulācija makrofāgu šūnu līnijā RAW264.7. Ref. tēzes, LU 63. zinātniskā konference: Dabas zinātnes, Medicīna, Feb. 11; : Rīga, Latvija, 2005.      

Rezultātu skaits lapā