Publikācijas » Search Results » 2011

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
11Lielpētere A.; Turovska B. Nesimetriski aizvietotu 1,4-dihidropiridīnu sintēze un to elektroķīmiskā oksidēšana. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 179.      

12Lends A.; Liepiņš E. ES-Silanātu KMR un kvantu ķīmiskie pētījumi. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 178.      

13Krjučkovska A.; Aksjonova K. Maskētie o-benzohinoni un to pielietojums hetero-Dīlsa-Aldera reakcijā. Konferences materiāli , 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 177.      

14Krivenko K.; Aksjonova K. Danišefska diēnu analogu iegūšana un to pielietojums hetero-Dīlsa-Aldera reakcijā. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011.      

15Kore K.; Soboļevs A. Enzimātiski labilu 1,4-dihidropiridīna karbonskābju esteru sintēze un to enantioselektīva hidrolīze. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 174.      

16Kļimoviča K.; Grigorjeva L.; Jirgensons A. C-Kvaternāro vinilglicinolu iegūšana aliltrihloracetimidātu ciklizācijā. Konferences materiāli , 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference, aprīlis; : Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 173.      

17Bobiļeva O.; Loža E. 3,4-Dihidropiridīn-2(1H)-ona atvasinājumu sintēze enamīnu aza-anulēšanas reakcijā. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 168.      

18Adlere I.; Andžāns Z.; Krauze A. 5,8-Dihidro-2H-pirido[3,2-e][1,3]tiazīn-2-imīnija hlorīdu sintēze. Konferences materiāli, 52. RTU studentu zinātiskā un tehniskā konference; aprīlis: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011; 166.      

19Jansone B.; Kadish I.; van Groen T.; Plotniece A.; Poppela E.; Pupure J.; Rumaks J.; Pajuste K.; Kaldre D.; Dzirkale Z.; Klusa V. Effects of a novel cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivative on anxiety-like behavior in transgenic Alzheimer,s disease model-mice. Accepted Abstracts, XXth World Congress of Neurology; November 12-17: Marrakesh, Morocco, 2011; 721.      

20Eze D.; Potorochina I.; Vorona M.; Shestakova I.; Domrachova I.; Veinberg G.; Petrina Z.; Nikolajeva V. Alkylidene Substituted Penicillins and Cephalosporins with beta-Lactamase Inhibiting Properties. Program Book, 4th Congress of European Microbiologists FEMS-2011; June 26-30: Geneva, Switzerland, 2011; 59.      

Rezultātu skaits lapā