Publikācijas » Search Results » 2009 » Citas publikācijas

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
11Andžāns Z. Hydrolysis of ethoxycarbonylmethyl-6-methylsulfanyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 330.      

12Adlere I.; Grīnberga S. Synthesis of 4,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridines (Materials of the Paul Walden 6th Symposium on Organic Chemistry, Riga, October 5-6, 2009). Latvian J. Chem. 2009(4), 329.      

13Leja M.; Bērziņš J.; Doniņa S.; Emziņš Dz.; Enģele L.; Kojalo U.; Kudaba I.; Linē A.; Misiņš J.; Nakurte I.; Sīviņš A.; Sjakste N.; Sudraba A.; Utehina O.; Popovs S.; Zvirbule Ž. Diagnostikas metožu izstrāde ļaundabīgu audzēju riska faktoru noteikšanai, agrīnai audzēju un pirmsvēža stāvokļu diagnostikai, audzēju terapijas optimizēšanai. In Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošas slimības. 2009, 43-56.      

14Dzintare M.; Baumane L.; Meirena D.; Gordjušina V.; Šaripova J.; Ļauberte L.; Sjakste N. Nanodimanti pazemina NO koncentrāciju dažādos audos žurkām ar lipopolisaharīdu izraisīta iekaisuma apstākļos = Nanodiamonds lower NO concentration in different tissues of rats during lipopolysaccharide-induced inflammation. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 94-105.      

15Bagdoniene L.; Labeikyte D.; Kalviņš I.; Borutinskaite V.; Prokofjevs A.; Trapencieris P.; Juodka B.; Sjakste N. Rat serum carboxylesterase partly hydrolyses gamma-butyrobetaine esters . Arh. Hig. Rada Toksikol. 2009, 60, 147-156.      

16Савина Н.В.; Никитченко Н.В.; Даливеля О.В.; Кужир Т.Д.; Бисениекс Э.; Дубур Г.; Гончарова Р.И. Дилудин и цереброкраст как биопротекторы в модельных тест-системах in vivo. Мутагенез и канцерогенез. 2009(7), 30-43.      

17Fleisher M.; Stonkus V.; Liepiņa I.; Edolfa K.; Jansone D.; Leite L.; Lukevics E. Theoretical study of the ketonization reaction mechanism of acetic acid over SiO2 . 2009, 13th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry = ECSOC-13, 1-30 November(g005. Section G. Computational Chemistry), 1-5.      

18Pontaga I.; Dzintare M.; Konrads A. Pusaudžu un jauniešu vecuma riteņbraucēju izturības spēju salīdzinājums = Comparison of Endurance in Adolescent and Young Road Cyclists. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 222-228.      

19Pupure J.; Isajevs S.; Kratovska A.; Gordjušina V.; Taivans I.; Rumaks J.; Svirina D.; Vīksna L.; Kalviņš I.; Kluša V. Mildronāta protektīvie efekti azidotimidīna izraisītajā hepatotoksicitātē pelēm = Mildronate Protects from Azidothymidine-Induced Hepatotoxicity in Mice Liver. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 160-170.      

20Vilšķērsts R.; Zvejniece L.; Strogova I.; Alijeva J.; Muceniece R.; Dambrova M.; Liepiņš E. Mildronāts samazina L-karnitīna koncentrāciju, bet neietekmē glikozes uzņemšanu un ar to saistīto gēnu ekspresiju peļu smadzenēs - Mildronate Decreases L-Carnitine Concentration, but Does Not Influence Glucose Uptake and Related Gene Expression in Mice Brain. Latvijas Universitātes Raksti. Medicīna. 2009, 750, 106-116.      

Rezultātu skaits lapā