Publikācijas » Search Results » 2003 » Citas publikācijas

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
11Звиедре И.И.; Бельский В.К.; Беляков С.В. Синтез монокристаллов и кристаллическая структура моногидрата дицитратобората лития Li[(C6H6O7)2B].H2O. Latvian J. Chem. 2003(3), 247-255.      

12Ворона М.; Вейнберг Г.; Шестакова И.; Канепе И.; Лукевиц Э. Синтез и противораковые свойства сульфонов деацетоксицефалоспорина модифицированных в положениях C(2) и C(4). Химия и биол.активность синт.и природных соед.: Кислород- и серусодержащие гетероциклы. 2003, Труды 2 междунар.конф.:[pед.В.Г.Карцев]. Москва: IBS Press,(2), 50-51.      

13Вейнберг Г.; Ворона М.; Шестакова И.; Канепе И.; Лукевиц Э. Синтез и биологическая активность b-лактамов - ингибиторов протеаз. Химия и биологическая активность синтетических и природных соединений: Кислород- и серусодержащие гетероциклы . 2003, Труды 2 междунар.конф.:[pед.В.Г.Карцев]. Москва: IBS Press,(1), 200-205.      

14Абеле Э.; Абеле Р.; Арсенян П.; Слейкша И.; Лукевиц Э. Межфазно-каталитический синтез 1-арил(гетарил)-2,2-ди(2-бутинил)-4-гексинонов и 1-арил(гетарил)-5-триалкилсилил-1-пентинов . Latvian J. Chem. 2003(2), 171-174.      

15Stonkus V.; Edolfa K.; Fleišers M.; Leite L.; Lukevics E.; Rašmane Dz. Nesēja termiskās aktivācijas ietekme uz kobalta katalizatora aktivitāti 1,4-butāndiola pārvēršanā par 2,3-dihidrofurānu. Latvian J. Chem. 2003(2), 181-186.      

16Pilmane M.; Vēveris M. Eksperimentālās išēmijas-reperfūzijas ietekme uz žurku sirds muskulatūru . RSU Zinātniskie raksti 2003, 241-244.      

17Markava E.; Gustina D.; Muzikante I.; Gerca L.; Tokmakov A.; Fonavs E.; Stiller B.; Brehmer L. Optical properties of some novel azobenzenes in thin layers:[Advanced Organic and Inorganic Optical Materials, 19-22 August 2002, Riga, Latvia. Eds.: A.Krumins, D.Millers, I.Muzikante, A.Sternbergs, V.Zauls]. Proc.of SPIE. 2003, 5122, 210-215.      

18Krīgere L.; Liepiņš E.; Kirjanova O.; Saleniece K.; Korotejeva O.; Zvejniece L.; Dambrova M.; Muceniece R. Binding peculiarities of a-melanocyte stimulating hormone and its analogue [Nle4, D-Phe7]-a-MSH to melanocortin receptor subtype 1 on mouse melanoma B16-F1 cells . Proc.Latvian Acad.Sci., Sect.B. 2003, 57(5), 168-173.      

19Frye J.; Kupce E.; Ignatovich L.; Lukevics E. The Varian solid state low-g accessory case study: 73Ge MAS-NMR of 5-coordinate germanium compounds. . 2003, 2(12).      

20Freimanis J.; Stonkus V.; Hohlova L.; Kumpiņš V.; Actiņš A. Jonu sorbcija uz Kupravas illīta māla. Latvian J. Chem. 2003(4), 355-364.      

Rezultātu skaits lapā