Publikācijas » Search Results » 2002 » Publicistika

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
11Stradiņš J.. Par Rīgas Tehnisko universitāti Rīgas 800 gadu jubilejas kontekstā. Tehnikas Apskats 2002 (139/140), 13-19.      

12Stradiņš J.. Dažas zinātnes attīstības aktuālās problēmas Latvijā [Jāņa Stradiņa ievadruna LZA pilnsapulcē 2001.g. 29. novembrī] . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 2002, 56 (1), 59-62.      

13Kalviņš I.. Darba tirgū vērojamas nopietnas izmaiņas. Jaunais inženieris: RTU laikraksta speciālizdevums. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte un Latvijas tautsaimniecība. 2002, 6. aprīlis.      

14Stradiņš J.. Ar mūsu vēsturisko atmiņu vienotajā Eiropā un pasaulē [Par Latvijas zinātņu vēsturi: pārskatā no 2000. līdz 2002.g.] . Latvijas vēstnesis, 2002, 12. novembris.      

Rezultātu skaits lapā