Publikācijas » Search Results » 1999 » Publicistika

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
11Абеле Р.. Актуальные тенденции в органическом синтезе на пороге новой эры. (Вторая междунар. конф. молодых ученых) = Modern trends in organic synthesis on the eve of new era (Second youth INTERCOS,99). Химия гетероцикл.соед. 1999 (9), 1278-1279.      

12Дубурс Г.; Бисениекс Э.. Будьте начеку! . Kosmetik 1999 (3), 32-33.      

13Дубурс Г.. Свободные радикалы: Что такое? . Kosmetik 1999 (3), 32-33.      

14Stradiņš J.. Profesors Kristaps Rudzītis Latvijas zinātnes un sabiedriskajā dzīvē: Atmiņu un pārdomu fragmenti: [Profesors Kristaps Rudzītis (1899-1978): 100 dzimšanas dienai veltīts atceru un atmiņu krāj.]. Rīga, Zinātne 1999, 31-56.      

15Stradiņš J.. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte un lauksaimniecības augstākā izglītība: [Enciklopēdija. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā. 1862.-1999.]. Jelgava, LLU 1999, 17-23.      

16Stradiņš J.. Latvija - 20. gadsimta valsts: [Millenium: Skats uz Latviju]. A/S Valters un Rapa 1999, Rīga (I. Eglīte, G. Rozenbergs, E. Zirnis), 292-301.      

17Stradiņš J.. Paul Walden - an outstanding chemist of the early 20th century and foundation of the chemical society in Riga. Latvian J. Chem. 1999 (1), 24-30.      

18Trapencieris P.. Paula Valdena organiskās ķīmijas simpozija (Rīga, 1998. g. 20. IV) materiāli = Materials of Paul Walden Symposium on Organic Chemistry (Riga, April 20, 1998) . Latvian J. Chem. 1999 (1), 19-23.      

19Stradiņš J.; Baumane L.. Romualds Gavars - septiņdesmitgadnieks. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1999 (4), 106-108.      

20Stradiņš J.. Par 19. Baltijas zinātņu konferenci. Tehnikas Apskats 1999, 134, 40-42.      

Rezultātu skaits lapā