Publikācijas » Search Results » 1998 » Publicistika

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
11Stradiņš J.. Uldi Ģērmani pieminot (04.10.1915.-19.12.1997.). Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1998 (1), 212-213.      

12Stradiņš J.. Profesora Mārtiņa Eduarda Straumaņa 100 gadu atcerei: Mārtiņa Eduarda Straumaņa simtgadē. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1998 (3), 3-6.      

13Stradiņš J.. Latvijas Zinātņu vēstures asociācija savā 40 gadu darbībā (1958-1998). 1998, Vēstures lappuses: konf. materiāli, 17-20.      

14Stradiņš J.. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekles dr. Magdas Štaudingeres-Voitas piemiņai. Tehnikas Apskats 1998 (132), 39-41.      

15Stradiņš J.. Latvian Academy of Sciences (LAS). All Eur. Acad. Bull. 1998 (20), 3-5.      

16Stradiņš J.. Kārlis Ulmanis - valstvīra liktenis un mācības. Kārlim Ulmanim 120: Latv. vēstures inst. apgāds. 1998, Rīga, 15-28.      

17Stradins J.. Establishment of an intellectual entente in the Baltic states. The Baltic states at historical crossroads: Political, economic, and legal problems in the context of international cooperation on the doorstep of the 21st century: A collection of scholarly articles. 1998, Riga, 336-356.      

18Stradiņš J.. Ceļavārdi A. un V. Miltiņu grāmatai par profesoru P.Sniķeru otram izdevumam: Pēteris Sniķers. Sast. V. Miltiņš, A. Miltiņš. 1998, Rīga, 6-10.      

19Stradiņš J.. Augstākā medicīniska izglītība Latvijā vēstures un tagadnes skatījumā. Latvijas Ārsts 1998 (2), 99-106.      

20Lukevics E.; Slavinska V.. Akadēmiķim Marģerim Līdakam - 70. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1998 (2), 97-99.      

Rezultātu skaits lapā