Publikācijas » Search Results » 1997 » Publicistika

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
11Stradiņš J.. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Konstantīns Karulis (10.02.1915.-3.11.1997.) . Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1997, 4, 195-197.      

12Stradiņš J.. Die Kurlandische Gesellschaft fur Literatur und Kunst in ihrer historischen Bedeutung. Jahrbuch belt. Deutschtums. 1997, Lineburg, XLV-1998, 12-16.      

13Stradiņš J.. Gruss an Wilfried Schlau aus Riga und Lettland. Kulturpolitische Korrespondenz 1997, 2 (25 apr.), 10.      

14Stradiņš J.. Zenta Mauriņa un Latvijas Universitāte = Zenta Mauriņa und die universitat Lettlands. Z. Mauriņas simtgadei veltīta starptaut. konf. Zenta Mauriņa: Eiropa, Latvija - kultūru dialogs. 1997, 61 (Tēzes/Thesen. 11.-12. dec., Rīga: Latvijas Universitāte), 62.      

15Stradiņš J.; Ekmanis J.. Konstantīns Počs. 1997, 37 (Fraternitas Petropolitana 100. Rīga, 1996/1997), 96.      

16Stradiņš J.. Fraternitas Petropolitana simtgades reizē - ceļā no Petropolitana uz Metropolitana. 1997, 37 (Fraternitas Petropolitana 100. Rīga, 1996/1997), 57-65.      

17Stradiņš J.. Profesora Jāņa Stradiņa akadēmiskā runa Baltijas Tautu Komerša Rīga 1995 svinīgajā aktā. 1997, 37 (Fraternitas Petropolitana 100. Rīga, 1996/1997), 11-13.      

18Stradiņš J.. Kārļa Irbīša mūžu un grāmatu pārlūkojot (K. Irbītis. Latvijas aviācija un tās pionieri). 1997, Rīga, Zinātne, 156-158.      

19Stradins J.. Alexander N. Frumkin and the electrochemistry of the 20th century. Electrochim. Acta 1997, 42 (5), 731-736.      

20Stradiņš J.. Speech of the vice-president of the Latvian Academy of Sciences Jānis Stradiņš. 1997 (Materials of the first intern. conf., Riga, Aug. 28-29, 1995. H.Branover, R.Ferber (ed.-in-chief)), 28-30.      

Rezultātu skaits lapā