Publikācijas » Search Results » 1995 » Publicistika

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
11Stradiņš J.. Latvijas Universitāte laikmeta griežos (1944.-53.). Akadēmiskā dzīve 1995, 37. rakstu krāj., 3-10.      

12Stradiņš J.; Cebere D.. Scientific contacts between Latvia and Scandinavian countries in 17-20 centuries = Teaduskontaktid Lati ja Skandinaaviamaade vahel = Научные контакты между Латвией и Скандинавскими странами. Proc. Est. Acad. Sci., Human. a. soc. sci. 1995, 44 (2), 123-128.      

13Stradiņš J.. Latvian science in exile and its reintegration with science in Latvia = Lati teadus paguluses ja selle taasuhinemine kodumaa teadusega = Латвийская наука в изгнании и ее реинтеграция в современную науку Латвии. Proc. Est. Acad. Sci., Human. a. soc. sci. 1995, 44 (2), 129-137.      

14Stradiņš J.; Arons K.. Georg Friedrich Parrots Tatigkeit in Riga (1795-1801). Konigsberg und Riga. Wolfenbutteler Studien zur Aufklarung. Tubingen. Max Niemeyer Verlag. 1995, 16, 237-255.      

15Trapencieris P.. Eiropas Ķīmijas biedrību federācijai (FECS) - 25 . Latvijas ķīmijas žurnāls. 1995 (1-2), 148-149.      

16Stradiņš J.; Andersons A.; Leite L.. Profesores Marijas Šimanskas mūžs un devums ķīmijā. 1995 (5-6), 139-143.      

17Stradiņš J.. Sestais Starptautiskais Frumkina simpozijs Elektroķīmijas fundamentālie aspekti. 1995 (5-6), 145-146.      

18Stradiņš J.. Irēnas Birģeles piemiņai. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1995 (5-6), 144.      

19Stradiņš J.. Profesora Gļeba Mamantova piemiņai. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1995 (1-2), 146-147.      

20Duburs G.. Akadēmiķim Jānim Freimanim - 60. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1995 (1-2), 145.      

Rezultātu skaits lapā