Publikācijas » Search Results » 1993 » Publicistika

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
11Stradiņš J.. Latviešu nacionālās Zinātņu akadēmijas šūpulis (Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Komitejas dibināšanas 60. gadadienu atceroties). Tehnikas Apskats 1993 (123-124), 2-4.      

12Stradiņš J.. Latviešu augstskolas dibināšanas ideja. Latvijas vēsture 1993 (2), 3-5.      

13Stradiņš J.. EUROLAT opening address. Litterae 1993, 3 (2-3), 56-58.      

14Stradiņš J.. Kārlis Bambergs Latvijas zinātnē un sabiedriskajā dzīvē. Kārlis Bambergs dzīvē un darbā. Rīga, Zinātne. 1993, 7-27.      

15Stradiņš J.. Kādēļ Latvijā daudz pilsdrupu? (Arveda fon Taubes un Erika Tomsona grāmatu latvieša acīm pārlūkojot). A. von Taube, E.Thomson. Vācbaltieši Latvijā un Igaunijā. Rīga, Svētdienas rīts. 1993, 35-38.      

16Stradiņš J.. Latvian science in exile and its reintegration into science in Latvia. Abstr. 17th Baltic conf. on history of science: Baltic science between the west and the east, Tartu, 4-6 Oct. . 1993, 7-9.      

17Duburs G.. Latvian institute of organic synthesis. (Abstr. satellite, Progr. teach., Med. Chem., Noordwijkerhout, May 28). 1993, 40.      

18Лукевиц Э.. VII Международная конференция по металлоорганической и координационной химии германия, олова и свинца. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1993 (3), 381.      

19Stradiņš J.. Prezidents Kārlis Ulmanis un medicīna. (Medicīna. Vēsture. Valoda. Starptaut. med. vēsturnieku konf. un valodnieku simp. ref. tēzes). 1993, 6-7.      

20Stradiņš J.. Latvijas Zinātņu akadēmijas simbolika (krāsas, ģerbonis, karogs). Latvijas ZA gadagrāmata 1993, 25-27; Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1993, 43-44.      

Rezultātu skaits lapā