Publikācijas » Search Results » 1991 » Publicistika

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
11Страдынь Я.. XV Прибалтийская конференция по истории науки и техники. Из истории естествознания и техники Прибалтики (отв. ред. Я.Страдынь) . 1991, 8, Рижский политехн. ин-т, 1862-1987, 206-212.      

12Stradiņš J.. Baltijas valstu zinātņu vēstures un filozofijas asociācijas un Baltijas medicīnas vēstures asociācijas nodibināšana. Latv. ZA vēstis 1991 (7), 132-134; Akad. Dzīve 1991, 33, 72-75.      

13Stradiņš J.; Caune A.. Konference par Rīgas 800 gadu jubilejas datējumu . Latv. ZA vēstis 1991 (7), 130-131.      

Rezultātu skaits lapā