Publikācijas » Search Results » 2015

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Rezultātu skaits lapā  
Konferences
61Dambrova M. Discovery of cognition enhancer E1R, a novel positive allosteric modulator of sigma-1 receptors. (Lecture - P-18.) . Abstracts book of the International conference in Neuroscience and Pharmacology (ICNP 2015) "Neurodegenerative diseases and new trends in pharmacotherapeutic strategies". , International conference in Neuroscience and Pharmacology (ICNP 2015) "Neurodegenerative diseases and new trends in pharmacotherapeutic strategies". ; Riga, Latvia: Riga, Latvia, 2015.      

62Gordejeva L.; Makrecka - Kuka M.; Vilšķērsts R. Effects of perivascular adipose tissue on energy metabolism of vascular endothelium and smooth muscle cells. . Abstract book of the RSU International Student Conference in Health and Social Sciences http://www.rsu.lv/eng/images/isc2015-health-abstracts.pdf, RSU International Student Conference in Health and Social Sciences ; Riga, Latvia: Riga, Latvia, 2015; 201.      

63Blazevica L.; Vilšķērsts R. Effects of trimethylamine-N-oxide on the development of endothelial dysfunction.. Abstract book of the RSU International Student Conference in Health and Social Sciences http://www.rsu.lv/eng/images/isc2015-health-abstracts.pdf, RSU International Student Conference in Health and Social Sciences; Riga, Latvia: Riga, Latvia, 2015; 200.      

64Veisa V.; Konrāde I.; Solodovņikova V.; Strēle I.; Rezeberga D; Lejnieks A.; Dambrova M. Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu. . Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/joda_nodrosinajums_vairogdziedzera_funkcija_grutnieciba.pdf , RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" ; Rīga, Latvija,: Rīga, Latvija,, 2015; 175.      

65Vilšķērsts R.; Kuka J.; Makrecka - Kuka M.; Volska K.; Liepiņš E.; Dambrova M. Metil-γ-butirobetaīns samazina acilkarnitīnu līmeni un aizkavē aterosklerozes attīstību. . Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference, "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/metil-gamma-butirobetains.pdf, RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte"; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015; 62.      

66Makrecka - Kuka M.; Volska K.; Vavers E.; Vilšķērsts R.; Bandere D.; Dambrova M. In vitro modelis mitohondriju funkcionalitātes novērtēšanai kardiovaskulāro un neirodeģeneratīvo saslimšanu patoģenēzes pētījumiem un zāļu vielu skrīningam . Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference, Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/in_vitro_modelis_mitohondriju_funkcionalitate.pdf, RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" ; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015; 63.      

67Voļska K.; Makrecka - Kuka M.; Kuka J.; Dambrova M.; Liepiņš E. Garķēžu acil-karnitīnu loma insulīna rezistences attīstībā: pētījumi eksperimentālajos modeļos.. Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference, Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/garkezu_acilkarnitinu_loma.pdf, RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" ; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015; 64.      

68Vavers E.; Zvejniece L.; Švalbe B.; Makarova E.; Rižanova K.; Liepinsh V.; Dambrova M. R-Fenibuta farmakoloģiskā darbība eksperimentālajā dzīvnieku vidējās cerebrālās arterijas oklūzijas modelī. . Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference, Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/r-fenibuta_farmakologiska_darbiba.pdf, RSU 2015. gada zinātniskā konference "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte"; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015; 89.      

69Dambrova M.; Konrāde I.; Strēle I.; Tonne I.; Kuka J.; Vilšķērsts R.; Latkovskis G.; Liepiņš E. Trimetilamīna-N-oksīds – L-karnitīna metabolīts un jauns kardiometabolo risku marķieris. . Tēzes - RSU 2015. gada zinātniskā konference, "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte" http://www.rsu.lv/images/stories/zk2015/trimetilamina-N-oksids.pdf, RSU 2015. gada zinātniskā konference, Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015; 50.      

70Saulite L.; Vavers E.; Parfejevs V.; Zvejniece L.; Riekstiņa U. Neiroektodermas un cilmes šūnu pluripotences marķieru ekspresijas raksturojums neirodiferencetās ādas mezenhimālajās cilmes šūnās. . Tēzes - LU 73. zinātniskā konference, Medicīnas bāzes zinātnes un reģeneratīvās medicīnas sekcija - http://www.lu.lv/konference/programma/, LU 73. zinātniskā konference, Medicīnas bāzes zinātnes un reģeneratīvās medicīnas sekcija; Rīga, Latvija: Rīga, Latvija, 2015.      

Rezultātu skaits lapā