Publikācijas » Search Results » 2013 » Citas publikācijas

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Rezultātu skaits lapā  
1Калвиньш И.Я. Новые патогенетические факторы развития и возможные подходы к лечению атеросклероза. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2013, 12(5), 89-92.      

2Reste J.; Petuhovs V.; Baumane L.; Kurjāne N.; Eglīte M.; Zvagule T.; Gabruševa N.; Laimiņa L.; Krizska N. Slāpekļa monoksīds matos cilvēkiem, kuri ilgstoši pakļauti jonizējošās radiācijas ietekmei. RSU Zinātniskie raksti-2012. Medicīnas bāzes zinātnes. 2013, 1, 182-189.      

3Zinovjev K.; Liepinsh E. Validation of the CHARMM27 force field for nucleic acids using 2D nuclear overhauser effect spectroscopy. J. Biophys. Chem. 2013, 4(2), 58-65.      

4Silina E.; Ashaks Y.; Belyakov S.; Tokmakov A.; Zaruma D. The Synthesis and Structure of Palladium 2,4-dimethyl-8-hydroselenoquinolinate. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2013, 28. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 45-49.      

5Abele E.; Beresneva T. Regioselectivity in the Cu-Catalyzed Synthesis of Substituted Benzo- and Pyrido-fused Imidazo[2,1-b]thiazoles and Pyrimido[2,1-b]benzothiazol-4-one. Heterocyclic Letters. 2013, 3(3), 397-401.      

6Abele E. Synthesis, reactions and biological activity of derivatives of oximes of four-membered heterocycles [Reviews] . Heterocyclic Letters. 2013, 3(4), 533-547.      

7Abele E. Synthesis, Reactions and Biological Activity of Derivatives of Oximes of Three-Membered Heterocycles . Heterocyclic Letters. 2013, 3(2), 229-245.      

8Fleišers M.; Žalubovskis R.; Šmidlers A.; Jansone D. Tiocianāta un cilvēka ogļskābes anhidrāzes II mijiedarbības kvantu ķīmisks pētījums. RTU zin.raksti. Sēr.1. 2013, 27. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry, 22-26.      

9Фундаменский В.С.; Рамш С.М.; Брусков В.А.; Смирнова А.В.; Яничев А.Ю.; Флейшер М.Б.; Беляков С.В. Исследование строения (карбамимидоилсульфанил)уксусной (псевдотиогидантоиновой) кислоты методами РСА и РМ6 = Study of the Structure of (Carbamimidoylsulfanyl)acetic (,,Pseudothiohydantoic,,) Acid by XRD and PM6 Methods. Журнал органической химии 2013, 49(5), 690-696; Russ. J. Org. Chem. 2013, 49(5), 672-677.      

Rezultātu skaits lapā